Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yazının dil öğretimine katkılarını tartışmak, çeşitli yazın türlerinin dil öğretiminde nasıl kullanabileceğini, uygulamalı olarak göstermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zerrin Eren
Öğrenme Çıktıları
  1. Yazının dil öğretimine katkılarını öğrenecekler
  2. Dil öğretiminde kullanılacak yazın ürünlerinin nasıl seçileceğini öğrenecekler
  3. Çocuklara yabancı dil öğretiminde masalın nasıl kullanılaccağını öğrenecekler
  4. Yetişkinlere İngilizce öğretiminde kısa öyküyü nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler
  5. Dil öğretiminde şiir kullanımının avantaj ve dezavantajlarını öğrenecekler
  6. Yetişkinlere ve çocuklara İngilizce öğretiminde şiiri nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler
  7. İngilizce öğretiminde drama kullanımını öğrencekler
  8. İngilizce öğretiminde roman kullanımının avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Using Literature in Language Teaching, Jennifer Hill, macmillan,1986.Drama in Language Teaching, Susan Holder, Longman, 1981Language through Literature, Paul Simpson, Routledge, London, 1985Literature and language Teaching, Gillian Lazar, CUP,1993Literature and Language Teaching, C.Brumfit and R. Carter (Eds.) Oxford:OUP,1986“A Whole language Project: Using Story Grammars in EFL High School Classroom” Dafne Gonzales, Forum, Vol:36, No:1, March 1998,p:14http://www.teachingenglish.org.uk
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dil öğretiminde edebi metinleri kullanmanın amacı, önemi, metin seçiminde kullanılacak kriterler, kısa-öykü, roman, drama ve şiirin dil öğretiminde kullanımlarının avantajları ve dezavantajları, çeşitli edebi metinlerin çocuklara ve yetişkinlere dil öğretiminde nasıl kullanılacağının değişik etkinliklerle öğretimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.A short historical background of the use of literature in teaching English.
2.Language, literature and language teachingTheoretical background
3.The reasons behind using literature in teaching Englishi- a genuine context ii- internalisation iii- motivation iv- uses of languageThe contribution(s) of literature to the teaching of four skills
4.Literature, cultural awareness and language teaching
5.Choosing the textI-Students’ needs and abilitiesII-Linguistic Level
6.III-Stylistic LevelIV-Background
7.Using drama in teaching English to children (How to organize the course and supplementary activities)
8.Using drama in teaching English to adults (How to organize the course and supplementary activities)
9.Using short-story/fairy tales in teaching English to children (How to organize the course and supplementary activities)
10. Ara Sınav
11.Using short-story in teaching English to adults (How to organize the course and supplementary activities)
12.Using novel in teaching English to children (How to organize the course and supplementary activities)
13.Using novel in teaching English to adults (How to organize the course and supplementary activities)
14.Using poetry/ nursery rhymes/riddles in teaching English (How to organize the course and supplementary activities)
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım440
Toplam220
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı166
Derse Katılım14342
Makale Yazma21530
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Toplam183