Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Anlambilim ve edimbilim kavramlarını tanıtmak; anlambilim kuramlarını tartışmak; (sözcüksel ve tümcesel anlambilim, sözcüklerin kavramsal ve çağrıştıran anlamları, tümcelerin yüzey yapı ve sözce anlamları, tümce ve öbeklerdeki yan anlamları, tümcelerin gerçeklik değerlerini.) Edimbilim kavramlarını tartışıp, bunlarla konuşma çözümlemeleri yapmak; Dil öğretim alanındaki sezdirimlerini tartışmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Gülay ER
Öğrenme Çıktıları
  1. Anlambilim ve edimbilim kavramları ile ilgili kapsamlı bir donanıma sahip olacak
  2. Anlambilim ve Edimbilim kavramlarını kullanarak anlamsal ve edimsel metin çözümlemeleri yapabilecek
  3. Anlambilim ve Edimbilim alanındaki çalışmaların dil öğretimine nasıl yansıdığını kavramış olacak ve uygulayabileyecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bach, Kent and Robert M. Harnish. 1979. Linguistic Communication and Speech Acts. Cambridge: The MIT Press.
Baker, Mona. 1992. In Other Words. London: Routledge
Bouton, Lawrence F. And Yamuna Kachru. 1990. Pragmatics and Language Learning. Urbana: University of Illinois
Cruise, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Cromble, Winifred. 1985. Process and Relation in Discourse and in Language Learning. Oxford: Oxford University Press.
Hurford, James and Breb-nday Heasley. Semantics: A Coursebook. 1983. Cambridge: Cambridge University Press.
Leech, Geoffrey, N. 1983. Principles of Pragmatics. Essex. Longman Limited Group.
Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Pres.
Löbner, Sebastian. 2002. Understanding Semantics. London: Hodder Headline Group.
Lyons, John. 1995. Linguistic Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Verschueren, Jef. 2003. Understanding Pragmatics. London: Hodder Headline Group.
Yule, George. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Anlambilim ve edimbilim kavramları, kuramları ve dil öğretimindeki uygulama alanları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. An Introduction to the Concept ‘Meaning’ / Kinds of Meaning
2.Sense & Reference
3. Lexical Semantics – Denotaive & Connotative Meaning
4.Lexical Semantics – Semantic properties- necessary conditions.
5. Lexical Semantics – synonymy, antonymy, hyponymy, semantic analysis of idioms.
6.Sentence Meaning/sense properties of sentences/ analyticity, contradiction, truth conditions, entailments, grammaticality & acceptability.
7.Utterance meaning- Literal & Non-literal meanings
8.Pragmatics ; Speech Acts
9.Classiffication of illocutionary acts / Perluctioonary Acts
10.ARA SINAV
11. Conversational Speech Acts
12.Presuppositions
13.The place of semantics in the field of language teaching
14.The implication of pragmatics in the field of language teaching
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı166
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam150