Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere psikodilbilim alanını ve kapsamını öğretme, alanın tarihsel gelişimini inceletme, dilbilimsel ilkeleri, psikodilbilimsel işleyişi, dilin algılanması, tümcelerin anlaşılması ve bellek, söylemin anlaşılması ve bellek, konuşma üretimi ve dil gibi konuları gözden geçirmelerini sağlama, dil ve beyin işleyişi arasındaki ilişkileri değerlendirmelerine yardımcı olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. öğretim Üyesi Deren Başak AKMAN YEŞİLEL
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. Psikoloji, beyin,dilbilim ve psikodilbilim arasındaki bağıntıyı öğrenecekler
  2. 2. Dil öğretiminde psikodilbilimin yeri ve önemini kavrayacaklar
  3. 3. Birinci ve ikinci dil ediniminde psikodilbilimin rolünü ve etkisini öğrenecekler
  4. 4. Dil bozuklukları ve öğrenme güçlükleri/sorunlarına psikodilbilimsel açıdan bakmayı görecekler
  5. 5. Dilin biyolojik temellerini araştırıp, bu konuda sentez yapma yoluna gidecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Carroll, David W. 1994. Psychology of Language. California: Brooks/Cole Publishing Company.
Cairns, H.S. and Camerman, J. 1986. Psycholinguistics : A Cognitive view of Language . New York : Holt Rinehart and Winston.
Slobin, D. I. 1971. Psycholinguistics. Glenview, IL: Scott Foresman.
Garman, M. 1990. Psycholinguistics. Cambridge:Cambridge U.P.
Berko Gleason, J. & Bernstein Ratner, N. (1993). Psycholinguistics. Harcourt Brace College Publishers.
Gernsbacher, M.A.. (1994).
Handbook of psycholinguistics. San Diego: Academic Press.
Harley, T. (1995). The psychology of language : from data to theory. Taylor & Francis.
Kess, J.F. (199). Psycholinguistics : psychology, linguistics, and the study of natural language. Amsterdam: John Benjamins.
Gleitman, L. & Liberman, M. (1995).
An Invitation to Cognitive Science V. 1. Language. (Check also under Osherson, Daniel (series editor). MIT Press.
Rosenberg, S. (1982). Handbook of applied psycholinguistics: major thrusts of research and theory. Hillsdale NJ: Erlbaum.
Titone, R. & Danesi, M. (1985).
Applied psycholinguistics: An introduction to the psychology of language learning and teaching. Toronto: University of Toronto Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Psikodilbilimin tanım ve kapsamı, dilbilimsel ilkeler, psikodilbilimsel işleyiş, dilin algılanması, tümcelerin anlaşılması ve bellek, söylemin anlaşılması ve bellek, psikodilbilim bağıntılı yabancı dil öğretim yöntemleri, konuşma üretimi ve dil gibi konuların çalışılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş-Terminoloji
2.Seslerin algılanması, cümle oluşturma süreci, kelimeler ve anlamları
3.Birinci dil Edinimi ve teorileri
4.Dilin biyolojik temelleri
5.Beyin, dil ve bilişsel gelişim
6.Dil bozuklukları ve Öğrenme güçlükleri
7.İkinci dil edinimi ve ilgili teoriler
8.Bireysel farklılıklar
9.Psikodilbilimsel varsayımlar; algılama , üretme ve dil üretimi
10.Ara sınav
11.Yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının Psikodilbilimsel safhaları
12.Psikodilbilim ve bilgi-süreç yaklaşımı
13.Nerodilbilim
14.Psikodilbilim ve İngilizcenin ikinci dil olarak öğretimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Bütünleme Sınavı110
Tartışma110
Proje Hazırlama110
Proje Sunma110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı166
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam193