Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dil ile toplum arasındaki ilişkiyi kavratma, dildeki eşzamanlı çeşitliliğin bireysel ve grupsal yönlerini inceleme, dilin ve toplumun bireyin kimliğinin oluşmasındaki belirleyici rolünü tartışma, dil ve cinsiyet bağıntısını inceleme, dil planlaması, çokdillilik gibi önemli toplumdilbilim kavramlarını inceleme, dili sosyal örgüsü içerisinde değerlendirebilme, Toplumdilbilimin çalışma alanları ve yabancı dil öğretiminin temelleri ile ilgili bağları kurabilmeve ilişkilendirme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. MÜFİT ŞENEL
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. Dil ve toplum arasındaki ilişkiyi öğrenecekler
  2. 2. Dilde cinsiyet farklılıklarını araştırmayı öğrenecekler
  3. 3. Tekdilli ve çokdilli toplumlar arasındaki bağıntıyı öğrenecekler
  4. 4. Sosyal sınıf farklılıklarının, lehçe ve dialekt gibi kavramların toplumun dilini nasıl etkilediğini öğrenecekler
  5. 5. Toplumdilbilimin yabancı dil öğretimine katkılarını öğrenecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R. Wardhaugh. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.
K. Bolton and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge.
R. Fasold. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell.
R. Fasold. (1987). The Sociolinguistics of Language: Introduction to Sociolinguistics II. Oxford, Blackwell.
J.K. Chambers. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell
F. Coulmas. (1996). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford. Basil Blackwell.
Loveday, L. (1995). The Sociolinguistics of Learning and Using a Non-native Language.Oxford, Pergamon Pub.
Hudson, R. (1993). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge U.P.
Labov, William (1972). The logic of nonstandard English. Language in the Inner City. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. Originally published 1969 in Georgetown Monographs in Language and Linguistics
Lindemann, Stephanie (2002). Listening with an attitude: A model of native-speaker comprehension of non-native speakers in the US. Language in Society
Lippi-Green, Rosina (1994). Accent, standard language ideology, and discriminatory pretext in the courts. Language in Society
Lippi-Green, Rosina (1997). English with an Accent: Language, Ideology, and Discrimination in the United States. New York: Routledge.
Lo, Adrienne (1999). Codeswitching, speech community membership, and the construction of ethnic identity. Journal of Sociolinguistics
Pennycook, Alastair (2000). The social politics and the cultural politics of language classrooms. In Joan Kelly Hall and William G. Eggington (eds) The Sociopolitics of English Language Teaching. Buffalo, NY: Multilingual Matters,
Skutnabb-Kangas, Tove (2000). Linguistic Human Rights and Teachers of English. In Joan Kelly Hall and William G. Eggington (eds) The Sociopolitics of English Language Teaching. Buffalo, NY: Multilingual Matters,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dil, diyalektler ve çeşitlilikler, Pidgin ve Kreol (Sınıra yakın yerleşim birimlerinde yaşayanların) dilini kullananlar, kod seçimi, topluluk konuşmaları, bölgesel ve toplumsa varyantlar, dil değişimi, dil ve kültür ilişkisi, kökenbilim ve sözcüklerin kökenini inceleme yöntemleri, dil ve cinsiyet, dil ve planlamayla ilgili çeşitli incelemeler yapmak, dil ile toplum arasındaki çok yönlü ilişkinin bireysel ve grupsal yönlerinin incelemek, dildeki eşzamanlılığı ,toplumsal etkenlerin ilişkisini ve kimliğin oluşmasındaki rolü tartışmak, dil planlaması, çok dillilik gibi toplumsal konuları tartışmak.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş-Terminoloji-Sosyolinguistik görecelik
2.Konuşma kuralları
3.Sözel Etkileşim ve iletişim
4.İngilizce konuşan toplumlarda sosyodilbilimsel davranış
5.Konuşma davranışları ve sosyal dinamizm
6.Yanlış etkileşim
7.Dil ve kültür
8.Etnografi ve etnometodoloji
9.Dil ve cinsiyet
10.Ara sınav
11.Sosyal sınıf faklılıkları
12.Dialekt ve dilde standart
13.İkidillilik
14.Çokdillilik
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Tartışma120
Proje Hazırlama110
Proje Sunma110
Makale Kritik Etme110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı166
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam150