Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere söylem çözümlemesinde kullanılan dilbilimsel öğeleri tanıtmak; sözlü ve yazılı metinleri bu öğeler açısından çözümletebilmek; farklı kuramsal boyutları, sosyodilbilimsel kuramları ve söylem çözümlemesinde kullanılan yöntemleri tartışmak; bu çözümlemelerden, öğrencilere dil öğretim ortamlarında nasıl yaralanacaklarını tartıştırmak; dil öğrenenlerde söylem yetisinin geliştirmenin önemini kavratmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Nalan KIZILTAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Söylem çözümlemesinde kullanılan dilbilimsel öğeleri öğrenecek.
  2. Yazılı ve sözlü metinleri dilbilimsel öğeler kullanarak çözümler hale gelebilecek
  3. Yazılı ve sözlü metinleri, sosyodilbilimsel bir yaklaşımla çözümler hale gelebilecek
  4. Dil öğrenende söylem yetisinin geliştirilmesinin önemini kavrayacak
  5. Dil öğretiminde söylem çözümlemesi sürecinden ve bulgularından yararlanır hale gelecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cook, Guy. 1989. Discourse. Cambridge. Cambridge University Press. Coulthard, Malcolm. ( ed.) 1992. Advances in Discourse Analysis. London: Routledge.Coulthard, Malcolm and Martin Montgomery.( eds) 1981. Studies in Discourse Analysis. London: Routledge.Freeman, Diane-Larsen. 1980. Discourse Analysis in Second Language Research. Rowley: Newbury House Publishers, Inc. Halliday, M.A.K. and R. Hasan. 1989. Language, Context, and Text. Oxford: Oxford University Press. Hatch, Evelyn. 1992. Discourse and Language Education. Cambridge: Cambridge University Press. Johnstone, Barbara. 2008. Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing.Kocaman, Ahmet. 1996. Söylem Üzerine. Ankara: Hitit Yayınevi. McCarty, Michael. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü söylemlerin dilbilimsel öğeler açısından çözümlenmesi ve dil öğretimine katkısı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Introduction to the term ‘discourse. Text and discourse.
2. Communication and discourse.
3.Context and shared knowledge.
4.Types of discourse
5.A linguistic approach to discourse: Linguistic elements in discourse. Discourse and grammar
6.Lexical Cohesion
7.Referential cohesion
8.Text-forming devices
9.Rhetorical patterns
10. ARA SINAV
11. Making sense of discourse
12.Discourse analysis as an interdisciplinary approach to language use in social contexts.
13.Samples on discourse analysis .
14.The place and the implication of discourse analysis as an alternative methodological process in language teaching
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı166
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma138104
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11919
Toplam189