Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Yüksek Lisans Dersinin amacı öğrencilerin dil öğrenme kuramları ve değişken olarak öğrenen özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerden alan yazınındaki güncel çalışmaları takip edip, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve konu ile ilgili bilgilerini güncel tutmaları, sınıf tartışmalarına etkin bir şekilde katılmaları, analiz ve sentez yapmaları beklenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ceylan YANGIN ERSANLI
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir değişken olarak öğrenen özelliklerini öğrenecekler.
  2. Öğreneme kuramlarını öğrenecekler.
  3. Akademik araştırma becerilerini geliştirecekler.
  4. Akademik yazım becerilerini geliştirecekler.
  5. Dil öğretiminde bireysel farklılıklardan kaynaklanan sorunlara etkili çözümler üretebilecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Önerilen Okuma Listesi:Anderson, N. J. (2012). Metacognition: Awareness of language learning. Mercer, S., Ryan,S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK.Atkinson, D. (Ed.). (2011). Alternative approaches to second language acquisition. Taylor &Francis.Boo, Z., Dörnyei. Z., & Ryan, S. (2015). L2 motivation research 2005–2014: Understanding apublication surge and a changing landscape. System, 55, 147-157.Cohen, A. D. (2012). Strategies in learning and using a second language. Routledge.Dewaele, J. M. (2012). Personality: Personality traits as independent and dependent variablesMercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. PalgraveMacmillan UK.Doughty, C. J., & Long, M. H. (Eds.). (2008).The handbook of second languageacquisition (Vol. 27). John Wiley & Sons.Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in secondlanguage acquisition Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.Dörnyei, Z. (2009). The psychology of second language acquisition. Oxford: OxfordUniversity Press.Dörnyei, Z. and Ryan, S. (2015).The psychology of second language acquisition: Revisited.Oxford: Oxford University Press.Dörnyei, Z., & Kubanyiova, M. (2014). Motivating learners, motivating teachers: Buildingvision in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2003). Individual differences in second language learning. In TheHandbook of Second Language Acquisition (pp. 589 - 630). Oxford: BlackwellPublishing.  Dörnyei, Zoltán, and Ema Ushioda, (2009). Motivation, language identity and the L2 self.Multilingual Matters.Ellis, R. (2008).The study of second language acquisition. Oxford University Press.Ely, C. M. (1995). Tolerance of ambiguity and the teaching of ESL. Learning styles in theESL/EFL classroom, 87-95.Erten (2015). Attribution retraining in L2 classes: prospects for exploratory classroompractice. In Dikilitaş, K., Smith, R. & Trotman, W. (eds.) Teacher-researchers in action.Kent: IATEFL.Erten, I. H., & Topkaya, E. Z. (2009). Understanding tolerance of ambiguity of EFL learnersin reading classes at tertiary level. Novitas-Royal, 3(1), 29-44Erten, İ. H. (2009). Gender differences in academic achievement among Turkish prospectiveteachers of English as a foreign language. European Journal of Teacher Education,32(1), 75-91.Erten, İ. H., & Burden, R. L. (2014). The relationship between academic self-concept,attributions, and L2 achievement. System, 42, 391-401.Fryer, L. (2015). Predicting self-concept, interest and achievement for first-year students: Theseeds of lifelong learning. Learning and Individual Differences.Griffiths, C. (2012). Learning styles: Traversing the quagmire. Mercer, S., Ryan, S. &Willams, M. (eds.) Psychology for Language Learning. Palgrave Macmillan UK.Hsieh, P. H. P. (2012). Attribution: Looking back and ahead at the ‘why’theory.In Psychology for language learning. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.)Psychology for Language Learning. Palgrave Macmillan UK.Kinsella, K. (1995). Understanding and empowering diverse learners in ESL classrooms.Reid, J. (Ed.) Learning styles in the ESL/EFL classroom. Boston: Heinle & Heinle.MacIntyre, P. D., Dörnyei, Z., Clément, R., & Noels, K. A. (1998). Conceptualizingwillingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence andaffiliation. The Modern Language Journal, 82(4), 545-562.MacIntyre, P., & Gregersen, T. (2012). Affect: The role of language anxiety and otheremotions in language learning. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychologyfor language learning. Palgrave Macmillan UK.Mercer, S. (2011a). Language learner self-concept: Complexity, continuity and change.System, 39(3), 335-346.Mercer, S. (2011b). Towards an understanding of language learner self-concept A(Vol. 12).Springer Science & Business Media.Mercer, S. (2012). Self-concept: Situating the self. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M.(eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan.Muñoz, C. (2014). Contrasting effects of starting age and input on the oral performance offoreign language learners. Applied Linguistics, 35(4), 463-482.Oxford, R. L. (2013). Teaching & Researching: Language Learning Strategies. Routledge.Oz, H. (2014). Big Five personality traits and willingness to communicate among foreignlanguage learners in Turkey. Social Behavior and Personality: an internationaljournal, 42(9), 1473-1482.Öz, H., Demirezen, M., & Pourfeiz, J. (2015). Willingness to communicate of EFL learners inTurkish context. Learning and Individual Differences, 37, 269-275.Pemberton, R., & Cooker, L. (2012). Self-directed learning: Concepts, practice, and a novelresearch methodology. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology forlanguage learning. Palgrave Macmillan UK.Reid, J. M. (1995). Learning Styles in the ESL/EFL Classroom. Heinle & Heinle Publishers,International Thomson Publishing Book Distribution Center, 7625 Empire Drive,Florence, KY 41042.Ryan & Mercer (2012). Implicit Theories: Language Learning Mindsets Mercer, S., Ryan, S.& Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK.Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford University Press.VanPatten, B., & Benati, A. G. (2010). Key terms in second language acquisition.Bloomsbury Publishing.Walker, C. (2015). A study of self-concept in reading in a second or foreign language in anacademic context. System, 49, 73-85.Weiner, B. (2010). The development of an attribution-based theory of motivation: A historyof ideas. Educational Psychologist, 45(1), 28-36.Williams, M. D. & Burden, R. L (1997). Psychology for language teachers. Cambridge:Cambridge University Press.Williams, M., Mercer, S. & Ryan, S. (2015). Exploring psychology in language learning.Oxford: Oxford University Press.Woodrow (2012). Goal Orientations: Three Perspectives on Motivation Goal Orientations.Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. PalgraveMacmillan UK.Yashima, T. (2012). Willingness to communicate: Momentary volition that results in L2behaviour. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for languagelearning. Palgrave Macmillan UK....
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
DavranışçılıkBilişsel psikolojiYapısalcılıkSosyal Yapılandırmacı KuramSLA’da hümanizmDeğişken olarak öğrenenBireysel Farklılıklar Araştırmasının kısa tarihçesiİyi bir öğrencinin özellikleriDil öğreniminde yaşın rolü (ESL / EFL)Kritik Yaş HipoteziÖğrenenin Özellikleri(Kişilik, zeka, Dil Yeteneği)Motivasyon ve İletişim Kurmaya İsteklilik (motivasyon türleri, davranışsal, insancıl, bilişsel ve sosyokültürel motivasyon kavramları ve dil öğrenimi için çıkarımlar)Öğrenme stilleri, Stratejileri ve tercihleri& öğrenme ve öğretme için çıkarımlarÖğrenenin Özellikleri(Kaygı, benlik saygısı, öğrenen inancı, öğrenen özerkliği)L1 kullanımı, meta dil kullanımı ve düzeltici geri bildirimsınıf ve doğal söylem arasındaki fark, öğretmen konuşması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Bir değişken olarak öğrenen özellikleri
3.Sınıf temelli araştırma, eylem odaklı araştırma ve gelişen öğretmen
4.Araştırma ve Tartışma HaftasıdavranışcılıkBilişsel Psikoloji
5.Araştırma ve Tartışma HaftasıYapısalcılıkSosyal Yapısal Kuram
6.Araştırma ve Tartışma HaftasıDil Öğreniminde Hümanizm
7.Araştırma ve tartışma HaftasıDil öğreniminde yaşın rolü (ESL / EFL)Kritik Yaş Hipotezi
8.Bireysel Farklılıklar Araştırma HaftasıÖğrenenin Özellikleri(Kişilik, zeka, Dil Yeteneği)
9.Arasınav
10.Bireysel Farklılıklar Araştırma HaftasıMotivasyon ve İletişim Kurmaya İsteklilik (motivasyon türleri, davranışsal, insancıl, bilişsel ve sosyokültürel motivasyon kavramları ve dil öğrenimi için çıkarımlar)
11.Bireysel Farklılıklar Araştırma Haftası(öğrenen inancı, öğrenen özerkliği)
12.Bireysel Farklılıklar Araştırma HaftasıÖğrenme stilleri, Stratejileri ve tercihleri& öğrenme ve öğretme için çıkarımlar
13.Öğrenenin Özellikleri(Kaygı, özgüven)
14.L1 kullanımı, meta dil kullanımı ve düzeltici geri bildirimsınıf ve doğal söylem arasındaki fark, öğretmen konuşması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama360
Toplam220
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama140
Rapor Sunma160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Tartışma11414
Soru-Yanıt11414
Örnek Vaka İncelemesi11010
Beyin Fırtınası11010
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma155
Makale Kritik Etme12525
Bireysel Çalışma12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Okuma12525
Rapor12020
Toplam190