Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yabancı dil öğrenme ve bireysel farklılıklar arasındaki ilişkiyi analiz etmek, öğrencilerin öğrenme stil, strateji, yetenek, tutum, zeka, algı, inanç, cinsiyet gibi biyolojik, psikolojik ve bilişsel faktörler açısından farklılıklarını inceleme ve tartışma. Bu farklılıklardan kaynaklanan problemleri tartışma, çözüm yolları önerme, yabancı dil sınıf içi çalışmalarına etkilerinin tartışılması, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak yabancı dil sınıflarında yapılması gereken değişiklikleri tartışma.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç Dr. Dilek ÇAKICI
Öğrenme Çıktıları
  1. 1- Bireysel farklılıklar ve İngilizce öğrenme bağlantısını öğrenecekler.
  2. 2- Bireysel farklılıkların İngilizce öğrenme üzerindeki olumlu –olumsuz etkilerini öğrenecekler.
  3. 3- Dil öğretiminde bireysel farklılıklardan kaynaklanan sorunların farkında olacaklar.
  4. İngilizce öğretirken bireysel faklılılardan kaynaklanan sorunlarla başedebilmek için çözüm üretecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ajzen,I. (1988). Attitudes, personality and behaviour. Chicago: Dorsey Press.
Birch, A., &Hayward, S. (1994). Individual differences. Basingstoke: Macmillan.
Chambers, G. N. (1999). Motivating language learners. Clevedon, England: Multilingual Matters.
Dörnyei, Z. (2005). Individual differences in second language acquisition. London: Lawrence Associates.
Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
Brown, H. D. (2001). Teaching by principles. Longman.
Brown, H. D. (2001). Principles of language learning and teaching. Prentice Hall , Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yabancı dil öğreniminde bireysel farklılıkların önemi, öğrenen farklılıklarını öğrenme tarzı, öğrenme stilleri, motivasyon, yabancı dil yeteneği, öğrenme stratejileri, tutumlar, inançlar, zeka, cinsiyet, kaygı, kendine güven ve kişisel özellikler gibi yabancı dil öğrenme başarısını etkileyen çeşitli temel faktörler. Bu özelliklerin yabancı dil öğrenme üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin teorikte öğrenmenin bilişsel, duyuşsal ve biyolojik temelleri ile ilişkilendirilmesi, pratikte ise bu etkilerin sınıf içi uygulamalarına yansımalarının tartışılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Personality
2.Temperament and Mood
3.Aptitude
4.Belief, Attitude and Motivation
5.Learning Styles
6.Learning Strategies
7.Multiple Intelligence Theory
8.Age
9.Sex and Gender
10.Ara sınav
11.Intelligence and Creativity
12.Anxiety
13.Self-esteem and risk taking,
14.Inhibition and Tolerance of ambiguity
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı166
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam150