Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE613 Söz Dizim Kuramı ve Dil Öğretimi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere Sözdizim kuramı hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaman
Öğrenme Çıktıları
  1. Dil öğretim yöntemlerini detaylı olarak gözden geçirmek.
  2. Farklı dil öğretim yaklaşımlarını tanımak.
  3. Sözdizim kuramını tanımak.
  4. Kuramın dil öğretimine katkılarını öğrenmek.
  5. Dil öğretiminin geleceğini tartışabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hoca notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sözdizim kuramı ve dil öğretimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma
2.Yöntemler
3.Yöntemler
4.Yöntemler
5.Sözdizim kuramı
6.Sözdizim kuramı
7.Sözdizim kuramı
8.Sözdizim kuramı
9.Arasınav
10.Kuramın katkıları
11.Kuramın katkıları
12.Dil öğretiminin geleceği
13.Dil öğretiminin geleceği
14.Dil öğretiminin geleceği
15.Dil öğretiminin geleceği
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14342
Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma10550
Toplam189