Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE605 İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İngilizce ve Türkçe’nin sesbilimsel , biçimbilimsel ve sözdizimsel kurallarını, her iki dilin yapılarının çözümlenmesinin dil öğrenimi ve öğretimindeki yerini tartışmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Gülay ER
Öğrenme Çıktıları
  1. 1- Her iki dilin sesbilimsel özelliklerini ve farklılıklarını derinlemesine kavramış olacak
  2. 2- Her iki dilin biçimbilimsel özelliklerini ve sözcüklerin türetilme sürecindeki farklılıklarını derinlemesine kavramış olacak
  3. 3- Her iki dildeki tümceleri sözdizimsel ve tümce kurucuları açısından çözümleyebilir duruma gelecek.
  4. 4- Karşılaştırmalı dil çalışmalarının dil öğretimi kuramlarıyla ilişkisini tartışabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akmajian, Adrian, and the others. 1997. Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press.

Altunkaya, Fuat. 1997. An Intoduction to Turkish-English Contrastive Grammar. Istanbul Sürat Yayıncılık

Burton-Roberts, Noel.1997. Analyzing Sentences. London: Longman.

Fasold, Ralph W. And Jeff Connor-Linton. (eds) 2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambrdge: Cambridge University Press.

Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, Andrew. 1981. Transformational Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. A first course. Cambridge: Cambridge University Press.

Rutherford, William E. 1987. Second Language Grammar: Learning and Teaching. London: Longman.

Tallerman, Maggie. 1998. Understanding Syntax. London: Headline Group.

Winter, E.O. 1982. Towards a Contextual Grammar of English. London: George Allen and Unwin Ltd.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İngilizce ve Türkçe’nin sesbilimsel ve biçimbilimsel yapılarını karşılaştırılası; sözdizim kurallarının, tümcelerin yapısal ve dönüşümsel-üretici dilbilgisi ilkeleri ışığında karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve çözümlenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Introduction to comparative linguistics
2.Contrastive analysis hypothesis
3.Phonological contrastive Analysis
4.Morphological contrastive Analysis
5.Syntactic contrastive Analysis : Verbal and Non-verbal sentence patterns
6.Phrase structure rules
7.Surface and deep structures of sentences; the disambiguation of the sentences with two or more deep structures;
8.Auxiliaries in English and Turkish
9.Embedded sentences : Nominalization in English & Turkish (Noun clauses ) (1)
10.ARA SINAV
11.Embedded sentences : Nominalization in English & Turkish (Noun clauses ) (2 )
12.Adjective & Adverbial Clauses.
13.Gerundivization & Infınitivization
14.The implication of the contrastive linguistic studies in language teaching
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım12020
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma3618
Makale Kritik Etme12020
Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma11515
Toplam189