Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yabancı dil öğrenenlere yabancı dilin sosyokültürel boyutlarını ve etkilerini öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğretiminde kültürün rolünü tartışır ve öğrenir
  2. Öğrenciler bu dersde kültürlerarası etkileşimin yabancı dil öğrenimine ne yönde katkı yaptığını öğrenir
  3. Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğrenim yöntem ve yaklaşımlarının sosyokültürel yönlerini araştırır
  4. Öğrenciler bu dersde ders kitaplarında yer alan sosyokültürel ögeleri irdeler ve bunların yabancı dil öğretiminde nasıl kullanıldaklarını tartışır
  5. Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğretmenlerinin hedef kültüre bakış açılarını ve bunu derslere nasıl yansıttıklarını tartışır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bennett, M. J. (1998) Basic Concepts of Intercultural Communication. London: Intercultural Press
Bolton, K. and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge.
Brookes, H. F. and Fraenkel, C. E. (1988). Life in Britain. Oxford: Heinemann International
Chambers, J.K. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell
Collins, A. (2001). British Life. Essex: Pearson Education
Corbtt, J. (2003) An Intercultural Approach to ELT. New York: Multilingual Matters
Coulmas, F. (1996). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford. Basil Blackwell.
Damen, L. (1987). Culture Learning: The fifth Dimension in the Language Classroom. California: Addison-Wesley.
Fasold, R. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell.
Fasold, R. (1987). The Sociolinguistics of Language: Introduction to Sociolinguistics II. Oxford, Blackwell.
Hofstede, G. J. , Pedersen, P. B. ve Hofstede, G. (2002). Exploring Culture. London: Intercultural Press
Hudson, R. (1993). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge U.P.
Loveday, L. (1995). The Sociolinguistics of Learning and Using a Non-native Language.Oxford, Pergamon Pub.
Spolsky, B. (1998). Sociolinguistics. Hong Kong: OUP
Valdes, J. M. (1986). Culture Bound: Bridging the Cultural Gap in Language Teaching. Cambridge: CUP
Wardhaugh, R. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.

Ders notları, ppt sunumları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yabancı dil öğretiminde kültürün rolü, toplum ve kültür ilişkisi, kültürler arası etkileşim ve yabancı dil öğretimi,hedef dil toplumu hakkında bigi, toplumsal normlar ve geleneklerin dil öğrenmedeki etkileri, kavramlar ve terimler ilişkisini öğretmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, kültürün tanımı, kültürün özellikler ve işlevleri
2.Kültür ile ilişkili kavramlar (klişeler, ön yargı, kültür şoku, vb.)
3.Kültür modelleri: Kültür soğanı- Buzdağı modeliUlusal kültürün boyutları
4.Dil- kültür ilişkisi (Sapir-Whorf Hipotezi, Sosyokültürel Kuram-Vygotsky)
5.Dil öğretiminde sözsüz iletişimin rolü ve önemi
6.Kültürlerarası dünyada yabancı dil öğretimiKültürlerarası etkileşim ve yabancı dil öğretimine etkisi
7.Dil-toplum, dil-cinsiyet gibi ilişkilerin yabancı dil öğretimindeki yeri ve rolü
8.Yabancı dil müfredatlarında kültürün rolü ve etkisi
9.Ara sınav
10.Kültürel farklılıkların yabancı dil öğrenimi ve öğrenenleri üzerindeki etkilerinin tartışılmasıÇok kültürlülüğü destekleyecek sınıf içi etkinlikler
11.Yabancı dil öğretmenlerinin dil öğretiminde sosyokültürel farkındalıklarının irdelenmesi ve tartışılmasıÇok kültürlü dil öğretiminde öğretmen rolleri
12.Yabancı dil öğretim kitaplarındaki sosyokültürel faktörlerin incelenmesi ve karşılaştırılması
13.Kültür öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler21. yy'da kültür öğretimi
14.Yabancı dil öğrenme yöntemleri ve yaklaşımlarının sosyokültürel boyutları Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım15
Tartışma115
Takım/Grup Çalışması115
Bireysel Çalışma110
Ev Ödevi125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama130
Proje Sunma130
Proje Tasarımı/Yönetimi110
Makale Yazma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım155
Problem Çözümü155
Tartışma155
Soru-Yanıt155
Takım/Grup Çalışması10550
Rapor Hazırlama5525
Rapor Sunma5525
Bireysel Çalışma10550
Okuma155
Rapor155
Toplam192