Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE607 Ses Bilgisi, Ses Bilim ve Dil Öğretimi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, İngiliz dili içinde Fonetik ve Fonoloji ile ilgili kavram ve kuramlara odaklanarak dilbilimin temel kavramlarını sağlamak.Öğrencilerin İngilizce dilini, ses sistemini ve telaffuzlarını ve çeşitli İngilizce lehçelerini öğrenmelerini sağlamak.Dil öğretiminde fonetiğin işlevlerinin İngilizce öğretimi ve müfredat içindeki önemini öğrencilere kavratmak.Öğrencilere İngilizce telaffuz, konuşma, dinleme ve kelime oluşturma öğretme yaklaşımlarını geliştirmelerini sağlayacak şekilde öğretim teknikleri sağlamak.Öğrencilerin İngilizce telaffuz ve konuşma becerilerine yardımcı olmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ekmekçi
Öğrenme Çıktıları
  1. İngiliz Fonetik ile ilgili terimleri, kavramları ve teorilerini kavramak ve tanımlamak.
  2. İngilizce fonetik verileri okumak, işlemek ve kullanmak.
  3. Fonetik ve fonolojinin İngilizce dilinin dilbilgisi sistemindeki yerini ve bunun morfoloji ve sözdizimi ile nasıl bir ilişki olduğunu göstermek.
  4. İngilizce dil öğretimiyle ilgili İngilizce dilbilgisi ile ilgili çeşitli dil edinimi teorilerini uygulamak.
  5. İngilizce fonetik sisteminin yanı sıra konuşma ve dinleme becerilerine odaklanarak İngilizce dersleri tasarlamak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Andrew Radford, et al. 1999 Linguistics: An Introduction. Cambridge: University Press.Peter Roach, 2001. English Phonetics and Phonology: A Practical Course Cambridge University Press; 3 edition.Clark, J., Yallop, C., & Fletcher, J. ,2007. An introduction to phonetics and phonology, 3rd editionLaurel J. Brinton (2000). The Structure of Modern English: A Linguistic Introduction. John Benjamins Publishing Co.Marianne Celce-Murcia, Donna M. Brinton and Janet M. Goodwin (2010).Teaching Pronunciation Paperback with Audio CDs: A Course Book and Reference Guide. Second Edition. Cambridge University Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, fonoloji ve fonetik çalışmalarıyla ilgili önemli dilbilimsel kavramların tanıtımıyla başlar. Fonoloji, insan konuşmasının seslerinin incelenmesini içeren bir dilbilim dalıdır. Bu ders, fonolojinin temel kavramlarını açıklar ayrıca fonoloji, sözdizimi ve morfoloji arasındaki ilişkiye odaklanır. İngilizce kelimelerin ve cümlelerin fonetik analizi, dersin bir parçası olacaktır. İngilizce dilbilgisinde bu tür teorik bilgiler, İngilizce dil öğretiminde sağlam bir pedagojik birikim geliştirmek için kullanılacaktır. Öğrencilerden İngilizce fonoloji ve dilbilgisi bilgilerini uygulayan dersler ve dil öğrenme materyalleri hazırlamaları istenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Konuşma Seslerinin Üretimi
2.Uzun ünlüler, Diphthongs ve Thripthongs
3.Sesli ve Sessiz Harfler
4.The Phoneme
5.Nasal ve diğer sessizler
6.İngilizce hece yapısı
7.Güçlü ve Zayıf Heceler
8.Basit ve birleşik kelimelerde vurgu
9.Fonemik Analizde Problemler
10.Ara Sınav
11.Bağlantılı Konuşmanın Özellikleri
12.Tonlama 1,2,3
13.Tonlama Fonksiyonları 1,2,3
14.Öğrenci Sunumları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1320
Bireysel Çalışma1420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma010
Toplam590
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Final Sınavı için Bireysel Çalışma020
Toplam80
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı177
Derse Katılım13565
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Toplam190