Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İMÖE602 Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Son yıllarda hızla gelişen ve sosyal bilimler alanında gittikçe artan oranda kabul görmeye başlayan nitel araştırma yöntemlerinin tanıtılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Nitel veri analizi yapar
  2. Veri toplama stratejilerini öğrenir
  3. Nitel çalışmalarda geçerlilik ve güvenilirliğin nasıl sağlanması gerektiğini anlar
  4. Etik ve planlama hakkında bilgi sahibi olur
  5. Nitel ve nicel paradigmaları öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınevi.

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research. London: Sage.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Nitel Araştırma Desenleri / Nitel Araştırma Süreci / Nitel Araştırmada Örneklem / Görüşme / Odak Grup Görüşmesi / Gözlem / Doküman İncelemesi / Nitel Veri Analizi / Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenlik /
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Nitel ve nicel paradigmalar
2.Nitel paradigma
3.Etik ve Planlama
4.Örnekleme
5.Nitel çalışmalarda geçerlik ve güvenilirlik
6.Nitel araştırma stilleri
7.Nitel araştırma stilleri
8.Çalışma haftasi
9.Ara sınav
10.Veri toplama stratejileri
11.Veri toplama stratejileri
12.Veri analizi
13.Veri analizi
14.Sunumlar
15.Final Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11333
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13339
Ev Ödevi224
Toplam150