Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İMÖE603 İlköğretim Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğretim programı kavramının oluşturulması, öğretim programlarının geliştirilme surecinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler hakkında bilgi ve beceri sahibi olunması,
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Erdoğan Basar
Öğrenme Çıktıları
  1. Müfredat içeriğini etkileyen felsefi, sosyal ve kültürel kaynakları anlar
  2. Müfredat sorunlarını düşünerek kendine özgü kavramsal bir çerçeve geliştirir
  3. Bilişsel süreci vurgulayan müfredat üniteleri planlar ve geliştirir
  4. Kendi felsefi ve eğitimsel değerlerinin müfredata ve öğretime yaklaşımlarını nasıl etkilediğini anlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demirel, Özcan (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Pinar, William; Reynolds, William; Slattery, Patrick; & Taubman, Peter. (2000). Understanding Curriculum. Peter Lang: New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Cumhuriyet döneminde uygulamaya konan ilköğretim programları ve bunlar arasında matematik programının yeri, program ve öğretim, program geliştirme, program değerlendirme, ders programı model ve teorileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Cumhuriyet döneminde uygulamaya konan ilköğretim programları
2.Cumhuriyet döneminde uygulamaya konan ilköğretim programları
3.Cumhuriyet döneminde uygulamaya konan ilköğretim programları
4.matematik programının yeri
5.matematik programının yeri
6.Cumhuriyet döneminde matematik programının yeri
7.program ve öğretim
8.program ve öğretim
9.Ara Sınav
10.program geliştirme
11.program geliştirme
12.program değerlendirme
13.ders programı model ve teorileri
14.ders programı model ve teorileri
15.Final Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11555
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14570
Ev Ödevi5420
Toplam150