Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İMÖE613 Matematik Tarihi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Matematiksel kavramların tarihini gelişimi kavratmak. Tarihi gelişimin sınıf içi yansımalarını vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Mevlüde Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Matematiğin doğuşu, gerekliliği ve gelişimine etki eden faktörleri tanıyacak
  2. Aksiyomatik geometrinin gerekliliğini kavrayacak
  3. Öklit geometrisinin etkilerini değerlendirecek
  4. Aritmetik, cebir, analiz, diferansiyel denklemleri, vb. kavramların tarihçesini bilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar


Katz, V. 2000 . Using History to teach Mathematics. MAA Notes.[2]


Sayılı A. 1991. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara[3]


Yıldırım C. 1988. Matematiksel Düşünme. Remzi Kitabevi.[4]


Davis P. J. ve Hersh R. 1980. Matematiğin Seyir Defteri. Doruk Yayınları.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Matematiğin kökeni, aksiyomatik geometrisinin doğuşu, Öklit geometrisinin etkileri, matematikte kesinlik, sayma sayılarından kompleks sayılara kadar olan gelişmeler, hesaplamanın aritmetik işlemlerden analize doğru gelişmesi, küme kavramı, fonksiyon kavramı, geometrinin Descartes ile birlikte cebirselleşmesi, koordinat düzleminden polar koordinat düzlemine geçiş, diferansiyel denklemlerin çıkışı ve kullanım alanlarının yaygınlaşması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matematiğin kökeni,
2.Geometrinin tarihçesi ve aksiyomatik geometrinin doğuşu
3.Öklit geometrisinin etkileri. Matematikte kesinlik.
4.sayma sayılarından kompleks sayılara kadar olan gelişmeler
5.hesaplamanın aritmetik işlemlerden analize doğru gelişmesi,
6.küme kavramı ve tarihsel gelişimi,
7.fonksiyon kavramıve tarihsel gelişimi,
8.geometrinin Descartes ile birlikte cebirselleşmesi, koordinat düzleminden polar koordinat düzlemine geçiş,
9.diferansiyel denklemlerin çıkışı ve kullanım alanlarının yaygınlaşması.
10.Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanımının teorik temelleri
11.Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanımına örnek uygulamaların tartışılması
12.Öğrenci sunumları
13.Öğrenci sunumları
14.Öğrenci sunumları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav15050
Final Sınavı15050
Uygulama/Pratik15050
Toplam150