Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İMÖE614 Eğitimsel İstatistik 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
nicel çalışmalarda gerekli temel bilgilerin İstatiksel Paket program la uygulamalarının yapılması sonuçların analiz ,değerlendirme ve yorumlarının yapılabilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Değerlendirme ve yorumlar bir istatistiksel paket program ile yapılır
  2. Hipotez testleri öğrenilir ve bir istatistiksel paket programla analiz edilir
  3. Uygulamalarda çıkan sonuçların analizi bir istatistiksel paket programla yapılır
  4. Yapılan nicel çalışmalar bir istatistiksel paket programla değerlendirilip Analiz –sentez edilir
  5. Elde edilecek ham verilerin bir istatistiksel paket program ile uygulamaları yapılır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi , Kaan Kitabevi
Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem-a 7.Baskı
SPPSS for Windows Step By step ,Pearson Pub.Darren George
SPSS 15.0 Veri Analizi Yöntemleri, U Erman Eymen
SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri , Asil Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
SPSS için bazı basit windows uygulamaları Data giriş-çıkışı Anket , Ölçek, Test ( Başarı , Ön test v.b) lerin uygulanışları ve değerlendirmeleri Data listeleme-oluşturma SPSS de grafik çizme, çıkış alma Bir istatistiksel test seçimi Geçerlik-Güvenirlik Analizleri . İki örnek ortalamalarının karşılaştırılması Parametrik Metodlar: T testi ,Tek yönlü Anova, İki yönlü Anova, Manova,Ancova . Non Parametrik Metodlar : Ki-kare, Wilcoxon, Mann-Whitney-U Testleri Non Parametrik Metodlar (devam): İşaret ,Chocran Kolmogorow-Smirnow Testleri Korelasyon Analizi ,Regrasyon Analizi Faktör Analizi , Diskriminat Analizi Kümeleme Analizi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.SPSS için bazı basit windows uygulamaları
2.Data giriş-çıkışı
3.Anket , Ölçek, Test ( Başarı , Ön test v.b) lerin uygulanışları ve değerlendirmeleri
4.Data listeleme-oluşturma
5.SPSS de grafik çizme, çıkış alma
6. Bir istatistiksel test seçimi
7.Geçerlik-Güvenirlik Analizleri
8.İki örnek ortalamalarının karşılaştırılması
9.Arasınav
10.Parametrik Metodlar: T testi ,Tek yönlü Anova, İki yönlü Anova, Manova,Ancova
11. Non Parametrik Metodlar : Ki-kare, Wilcoxon, Mann-Whitney-U Testleri
12.Non Parametrik Metodlar (devam): İşaret ,Chocran Kolmogorow-Smirnow Testleri
13.Korelasyon Analizi ,Regrasyon Analizi
14.Faktör Analizi , Diskriminat Analizi
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11333
Ev Ödevi224
Toplam150