Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF601 Muhasebe Teorileri 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin muhasebe temel kavramları ve muhasebe prensiplerini daha iyi anlamaları, bu kavram ve prensiplerin altında yatan teori ve yaklaşımları analiz edebilmeleri, muhasebe ile ilgili bilimsel çalışmaları tartışabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Karar mekanizmalarını destekleyen çok boyutlu analizler yürütmek için farklı kaynaklardan bilgi toplayabilmek ve farklı disiplinlerin araç ve yöntemlerini uyarlayabilmek.
  2. Alanındaki uluslar arası bilimsel çalışmaları takip edebilmek ve literatüre yeni katkı yapabilecek düzeyde bir yabancı dile vakıf olabilmek.
  3. İşletme alanına ilişkin edindiği bilgileri, yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarını içinde bulunduğu örgütün paydaşlarına yazılı ve sözlü olarak doğru bir iletişimle aktarmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Muhasebe Teorileri, NALAN AKDOĞAN-HAMDİ AYDIN, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebe teorisine giriş, finansal muhasebe ve finansal raporlama konularında kavramsal çerçeve, finansal raporlamanın esaslarını oluşturan teori ve kavramlar, bu teori ve kavramlardan hareketle muhasebe ilke ve standartları, muhasebe teorisinin yapısı, muhasebe teorisi ile ilgili bazı ileri konular.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Muhasebe teorisi ve gelişimi
2.Muhasebe kuramının doğası
3.Muhasebe tarihi
4.Muhasebe kuramının formülasyonu için yaklaşımlar
5.Tümdengelim, tümevarım, etik, sosyolojik ve ekonomik yaklaşımlar
6.Finansal tabloların gelişimi
7.Muhasebenin işlevleri
8.Hesap kavramının gelişimi, hesap çerçevesi, genel hesap planı ve TDHP
9.ara sınav
10.Literatürde yer alan başlıca muhasebe sistemleri ve örnekleri
11.Muhasebede standardizasyon süreci
12.Türkiye’de Muhasebe Standartlarının Gelişimi
13.Kural bazlı ve ilke bazlı muhasebe standartları ve uygulamaları
14.Kural bazlı ve ilke bazlı muhasebe standartları ve uygulamaları
15.final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Alan Çalışması177
Örnek Vaka İncelemesi31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187