Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF602 Finansal Raporlama, Analiz ve Uygulamaları 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere finansal raporlamanın iş dünyasındaki yerini ve önemini anlatmak ve ticari işlemleri kaydetmeleri için gerekli bilgi ve tecrübeleri geliştirmektir. Mali tabloların muhasebe kavramları çerçevesinde hazırlanışı ve çeşitli tekniklerle mali tabloların analizi dersin temel konularıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. İşletmenin temel mali tablolarını anlar.
  2. Mali tabloları etkileyen faktörleri anlayarak mali tabloları yorumlar.
  3. Mali analizde kullanılan teknikleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi, Ali İhsan Akgün, Famil Şamiloğlu, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mali Tablolara İlişkin Genel Bilgilerin Sunulması, Temel Mali Tablolar : Bilanço ve Gelir tablosunun tanımı, amacı, ilkeleri ve düzenlenme esasları, Bilaçonun analize hazırlanma süreci, ek mali tabloların sunulması, Mali Analiz Tekniklerinin incelenmesi ve bu tekniklerin temel mali tablolara uygulanması, Sektörel açıdan mali tabloların analiz edilmesi ve incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Mali Tablolar
2.Ek Mali Tablolar Kar Dağıtım Tablosu
3.Satışların Maliyeti Tablosu
4.Ek Mali Tablolar
5.Temel ve Ek Mali Tabloları Kullanarak işletmelerin Finansal Durumunun Yorumlanması
6.Ek Mali Tablolarla ilgili örnek çalışma
7.Mali Analizin Amacı ve Türleri
8.Mali Analiz Tekniklerine Giriş
9.Ara sınav
10.Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizi
11.Trend Analizi
12.Dikey Yüzde Analizi
13.Oran Analizi
14.Mali Analiz Tekniklerini Kullanarak İşletmenin Finansal Durumunun Yorumlanması
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım537185
Toplam187