Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF602 Finansal Raporlama, Analiz ve Uygulamaları 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere finansal raporlamanın iş dünyasındaki yerini ve önemini anlatmak ve ticari işlemleri kaydetmeleri için gerekli bilgi ve tecrübeleri geliştirmektir. Mali tabloların muhasebe kavramları çerçevesinde hazırlanışı ve çeşitli tekniklerle mali tabloların analizi dersin temel konularıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi, Ali İhsan Akgün, Famil Şamiloğlu, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mali Tablolara İlişkin Genel Bilgilerin Sunulması, Temel Mali Tablolar : Bilanço ve Gelir tablosunun tanımı, amacı, ilkeleri ve düzenlenme esasları, Bilaçonun analize hazırlanma süreci, ek mali tabloların sunulması, Mali Analiz Tekniklerinin incelenmesi ve bu tekniklerin temel mali tablolara uygulanması, Sektörel açıdan mali tabloların analiz edilmesi ve incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav000
Final Sınavı000
Derse Katılım000
Alan Çalışması000
Örnek Vaka İncelemesi000
Bireysel Çalışma000
Toplam0