Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF603 Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, muhasebe standartlarının tarihsel gelişim sürecinin, Dünya’da ve Türkiye’de muhasebe standartlarında uyuma yönelik yapılan çalışmaların öğretilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler Türk Muhasebe Sistemi ve Uluslararası muhasebe sisteminin kavramsal çerçeveleri itibariyle açıklayabileceklerdir.
  2. Öğrenciler uluslararası Finansal Raporlama standartlarını açıklayabileceklerdir.
  3. Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları inceleyebileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları, Gürbüz Gökçen-Başak Ataman-Cemal Çakıcı, Türkmen Kitabevi, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebe standartlarının tarihsel gelişim süreci, Dünya’da ve Türkiye’de muhasebe standartlarında uyuma yönelik yapılan çalışmalar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının kapsamı, Finansal raporlama standartları uygulama örnekleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk Muhasebe Sistemine Genel Bakış
2.Kavramsal Çerçeve
3.Kavramsal Çerçeve
4.TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu
5.TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu
6.TMS 7: Nakit Akış Tabloları
7.TMS 2: Stoklar
8.TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler veHatalar
9.Ara sınav
10.10: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
11.TMS 16: Maddi Duran Varlıklar
12.TMS 16: Maddi Duran Varlıklar
13.TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü
14. TMS 23: Borçlanma maliyeti
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma375185
Toplam187