Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF607 Muhasebe Mesleği ve Etik 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı muhasebe mesleğinde ahlaki ve etik değerlerin önemi ortaya koymaktır. Ayrıca muhasebe mesleğini tercih edecek öğrencilerin muhasebe etiği konusunda duyarlılıklarını artırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Etik kavramını açıklayabilmek
  2. Muhasebe mesleğinde etiğin önemini kavramak
  3. Muhasebe mesleğinde geçerli etik kurallarını öğrenmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Etiği, Sami Karacan, Umuttepe İstanbul, 2014
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; Mesleki değerler kavramı, Etik kavramı, Etik ve mesleki değer arasındaki ilişki, Muhasebe mesleğinde etiğe duyulan gereksinim, Muhasebe mesleğinde etik ilkeler ve kurallar, Muhasebe meslek ahlakı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Etik Kavramı
2.Etik Felsefe ve Teorileri
3.İş Etiği ve İş Etiği İle İlgili Kavramlar
4.Etik Dışı Davranmanın Sebepleri
5.Muhasebe mesleği ve etik
6.Etik düzenlemelerle ilgili uluslararası kuruluşlar
7.Etik düzenlemelerle ilgili ulusal kuruluşlar
8.Muhasebe Mesleğinde Etik Kuralları
9.Ara sınav
10.Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken EtikselNitelikler
11.Muhasebe Mesleğinde Etik Eğitimi Yöntemleri veYaklaşımları
12.Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi
13.Türkiye’de Muhasebe Etiği Eğitimini Etkileyen Kurum veKuruluşlar
14.Örnek Olay Çalışması
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma537185
Toplam187