Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF609 İleri Finansal Muhasebe 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, TDMS ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre muhasebe uygulamaları hakkında bilgiler vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Dönem sonu işlemlerini ayrıntılı olarak kavrar
  2. Envanter ve değerleme işlemleri hakkındaki özellik arz eden konular hakkında bilgi sahibi olur
  3. UFRS’nin finansal muhasebe alanına getirdiği yenilikleri öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uygulamacı Gözüyle İleri Düzey Finansal Muhasebe Uygulamaları (Muhasebe Yöneticisinin El Kitabı), Ahmet Tokaç, Tunca, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; TDMS ve mevcut ulusal muhasebe uygulamaları, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamaları: Standart Kurulu’nun Tanıtılması, Ulusal Standartlardan Uluslararası Standartlara Geçiş Süreci, Harmonizasyon ve Yakınsama Çalışmaları, Standart Hazırlama Süreçleri, Standartların Gelişim Süreci, Yürürlükteki Standartların İncelenmesi. Kavramsal Çerçeve ve Değerleme Esaslarının Genel Olarak İncelenmesi ve Standartların Uygulanmasında Ortaya Çıkması Muhtemel Sorunların Tartışılması konuları oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Finansal muhasebenin akış süreci
2.Dönem Sonu Kayıtlarına Genel Bakış
3.Hazır Değerlere İlişkin Envanter İşlemleri
4.Stoklara İlişkin Envanter İşlemleri
5.Ticari Alacaklar ile İlgili Karşılık Ayırma
6.Reeskont İşlemleri
7.Amortisman Ayırma İşlemleri
8.Makale Tartışma
9.Ara sınav
10.Makale Tartışma
11.Makale Tartışma
12.Ödev Sunumları
13.Ödev Sunumları
14.UFRS ile ilgili yenilikler
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma537185
Toplam187