Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF610 Şirketler Muhasebesinde Özellikli Konular 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; şirketler muhasebesinde özellikli konular ile kuruluş, sermaye ile ilgili işlemler, kar dağıtımı, tasfiye ve iflas ile ilgili konuları incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Şirket kavramı ve türlerini bilirler
  2. Şahıs şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtlarını bilirler
  3. Sermaye şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtlarını bilirler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şirketler Muhasebesi, Vasfi Haftacı, Umuttepe, Ankara, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; Şirketler İle Temel Bilgiler, Şirket Türleri, Adi Şirketlerle İlgili Bilgiler, Kollektif Şirketlerin Kuruluşu Sermaye Değişikliği Ve Muhasebe Kayıtları, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Adi Komandit Şirketlerin Kuruluşu, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Anonim Şirketlerin Kuruluşu, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Kuruluşu, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Holdinglerin Kuruluşu, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Kooperatiflerin Kuruluşu, Gelir-Gider Farkının Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Muhasebe Kayıtları konuları ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Şirket kavramı ve türleri, Şirketlerin sınıflandırılması ve özellikleri, Şahıs şirketleri ile Sermaye şirketleri arasındaki farklar
2.Adi Şirketler, Tanımı, Kuruluş işlemleri, sermaye ve ortak değişiklikleri, kar zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
3.Kollektif Şirketler, Kuruluş işlemleri, sermaye ve ortak değişiklikleri, işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
4.Kollektif şirketlerde Kar ve zarar dağıtımı işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
5.Komandit şirketlerin kuruluşu, sermaye ve ortak değişikliği, kar zarar dağıtımı ile ilgili işlemler ve muhasebe kayıtları
6.Adi Şirket, Kollektif Şirket ve Komandit Şirketlerle ilgili uygulamaya yönelik örnek olayların muhasebe kayıtları
7.Adi Şirket, Kollektif Şirket ve Komandit Şirketlerle ilgili uygulamaya yönelik örnek olayların muhasebe kayıtları
8.Sermaye şirketlerinin özellikleri
9.Ara Sınav
10.Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
11.Anonim Şirketlerin Sermaye değişiklikleri, hisse devirleri, Kar ve zarar dağıtımı ile ilgili işlemler ile bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
12.Anonim Şirketler ile ilgili uygulamaya yönelik örnek olayların muhasebe kayıtları
13.Limited şirketlerin kuruluşu, sermaye ve ortak değişiklik işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
14.Limited şirketlerin kar ve zarar dağıtımı işlemleri ve örnek olayların muhasebe kayıtları
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma537185
Toplam187