Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF611 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetim (Muhasebe Temelli) 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Günümüzde işletmeler sadece kâr amacı gütmemekte, aynı zamanda topluma, paydaşlarına ve çevreye karşı olan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmektedirler. İşletmelerin finansal durumu, sorumlulukların yerine getirilmesinde önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle finansal bilgiyi üretmesi ve karar almaya yardımcı olması sebebiyle muhasebenin rolü büyüktür. İşletme ile ilgili finansal bilgilerin kamuya doğru ve güvenilir biçimde sunulması, kurumsal sosyal sorumluluğun yerine getirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu ders ile öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk kavramını tanımaları ve anlamaları; kurumsal yönetim uygulamaları ve bunların finansal piyasalara etkileri konusunda bilgilenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. İşletmeler açısından kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetimin önemi anlaşılır
  2. Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim ile ilgili izlenecek stratejiler hakkında teorik bilgi sahibi olunur
  3. Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim raporlaması öğrenilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Philip Kotler, Mediacat Yayıncılık, 2013.
Kurumsal Yönetim, Mustafa Doğan, Siyasal Kitabevi , Ankara, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları, Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu, Muhasebede Sosyal Sorumluluk Kavramı, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yerine Getirilmesinde Muhasebenin Önemi konuları üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı
2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Bilgi Sistemi
3.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları
4.Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Mesleği
5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Eğitimi
6.Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu
7. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
8.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yerine Getirilmesinde Muhasebenin Önemi
9.Ara Sınav
10.Muhasebenin Ekonomik Sorumluluklara Katkısı
11.Muhasebenin Yasal Sorumluluklara Katkısı
12.Muhasebenin Etik Sorumluluklara Katkısı
13.Muhasebenin Gönüllü Sorumluluklara Katkısı
14.Genel Değerlendirme
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma537185
Toplam187