Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF613 Lojistik Maliyetler ve Yönetimi 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iş dünyasında artan rekabet sonucu önemli bir maliyet unsuru olarak yönetilmesi gereken lojistik maliyetlerinin kavratılması ve bu maliyetlerin yönetilmesine ilişkin yöntemleri uygulayabilme becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Lojistik Maliyetlerini Hesaplayabilir
  2. 7/A ve 7/B Maliyet Kayıt Sistemini Tutabilir
  3. Maliyet Sistemlerini Uygulayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lojistik Faaliyetler ve Maliyetler, GAZİ KİTABEVİ, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Gümüş, 2012.
Lojistik Yönetim Sisteminde Maliyet Hesaplanması, Volkan Demir, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin konusu çerçevesinde lojistik faaliyetler ve maliyetler tanıtılacak ve bu maliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve yönetilmesi konuları irdelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Lojistik ve Maliyet Muhasebesi
2.Maliyetlerin Sınıflandırılması
3.Tam Maliyetleme ve Maliyet Giderlerinin Dağılımı
4.Başabaş Noktası Analizi
5.Değişken Maliyetleme Sistemi
6.Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlama Yöntemi
7.Sipariş Maliyetleme Sistemi
8.Sipariş Maliyetleme Sistemi
9.Ara Sınav
10.Standart Maliyetleme Sistemi
11.Faaliyet Tabanlı Maaliyet Sistemi
12.Bütçeleme
13.Bütçeleme
14.Maliyet Analizi
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma51785
Bireysel Çalışma10550
Okuma51050
Toplam187