Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF614 Maliyet Yönetimi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile doğru maliyet bilgisine nasıl ulaşılacağı ve uzun vadeli başarıya odaklı stratejik kararlarla nasıl bağdaştırılacağı konusunda geliştirilen tekniklerin sunulması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Maliyet analizi ile ilgili temel kavramları sayabilme, maliyetleri sınıflandırabilme
  2. Maliyetlerin dağıtımını kavrayabilme
  3. Maliyet sistemlerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Rekabet Stratejisinde Maliyet Yönetimi, Prof. Dr. Feryal Orhon Basık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; Stratejik Analiz ve Stratejik Maliyet Yönetimi, Stratejik Konumlandırma, Faaliyet Başarısı Ölçümü, Stratejik Başarı Değerleme ve Dengelenmiş Başarı Göstergeleri Tablosu, Müşteri ve Tedarikçiler İçin Faaliyet Tabanlı Yönetim, FTM’nin Geliştirilmiş Yaklaşımları konuları oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi Kavramları
2.Maliyet Analizlerine Giriş: Maliyet kavramları
3.Maliyet Analizlerine Giriş: Maliyetlerin Sınıflandırılması
4.Maliyet Analizlerine Giriş: Maliyetlerin Dağıtılması
5.Sipariş maliyeti sistemleri
6.Safha maliyeti sistemleri
7.Stok Değerleme Yöntemleri
8.Maliyet Yönetim Sistemleri
9.Ara sınav
10.Geleneksel Maliyetleme
11.Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
12.Hedef Maliyetleme
13.Tam Zamanında Maliyetleme
14.Kaizen Maliyetleme
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Toplam185