Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF615 Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular ve Örnek Uygulamalar 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı seçilen geleneksel ve modern maliyet hesaplama tekniklerini örnek olaylar üzerinde uygulayabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Maliyet muhasebe sistemlerini kavrayabilme
  2. Maliyet bilgilerini karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde kullanabilme
  3. Maliyet unsurları hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Nalan Akdoğan Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin konuları arasında geleneksel maliyet/giderlerin gider yerlerine ve çıktılarına dağıtımı üzerine ileri seviye uygulamaların yanı sıra standart maliyet yöntemi, faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef maliyetleme, tam zamanında (JIT) üretim sistemlerine ait uygulamalar yer almaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki,temel kavramlar
2.Maliyet muhasebesi sistemi ve alt sitemleri
3.İlk madde ve malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, ücretlendirilmesi, Genel üretim maliyetleri, genel üretim maliyetlerinin özellikleri ve türleri, genel üretim maliyetlerinin mamuller ve gider yerleri ile ilişkisi
4.Maliyetlerin dağıtılması, birincil ve ikincil dağıtım, gider dağıtım nedenleri, gider dağıtım anahtarları, yardımcı gider yeri giderlerinin esas gider yerlerine gider dağıtım nedenleri, dağıtılan giderlerin muhasebe kaydının yapılması
5.Faaliyete dayalı maliyetleme, bileşik maliyetlerin dağıtımı ve yan mamul maliyetleri, bileşik maliyet dağıtım yöntemleri
6.Sipariş maliyet sistemi, sipariş maliyet sisteminde kullanılan belgeler, genel üretim maliyetlerinin siparişlere tahmini olarak yüklenmesi
7.Safha maliyet sistemi, mamul maliyet akışı eşdeğer birim sayısının hesaplanması
8.Safha maliyet sisteminde izlenecek adımlar, tek ve çok safhalı olması durumunda maliyet hesaplaması
9.Ara sınav
10.Üretim kayıplarının saptanması, kayıplara yol açan nedenler, kayıp maliyet ilişkisi, üretim kayıplarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, kusurlu, bozuk, fire ve artık maliyetlerin hesaplanması
11.Maliyet hacim kar analizleri, analizde kullanılan kavramlar, başabaş noktası, karı etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkisi
12.Standart maliyet sistemi, standart maliyet sisteminin kontrol amacıyla kullanılması standart maliyetlerin belirlenmesi
13.Mamul maliyetlerinin standart maliyete göre belirlenmesi
14.Tam maliyet, Normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri, Karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde maliyet bilgilerinin kullanılması
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Toplam186