Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF616 Kredi Derecelendirme ve Değerleme 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, kredi geri ödeme kapasitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve ilgili mevzuatla ilgili bilgilerin verilmesi ve konu ile ilgili analiz yetisinin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kredi derecelendirmeyi kavrayabilme
  2. Derecelendirme çeşitleri hakkında bilgi sahibi olabilme
  3. Riskleri analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; Derecelendirme Kavramı, Derecelendirme Kuruluşları, Derecelendirme Faydaları, Derecelendirme Çeşitleri, Değerlendirme (Ülke Riskinin Analizi, Sektör Riskinin Analizi, İşletme Riskinin Analizi, Kalitatif Değerlendirme, Kantitatif Değerlendirme) gibi konular oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derecelendirme kavramı ve ilgili tanımlar
2.Derecelendirme kuruluşları
3.Derecelendirme faydaları
4.Derecelendirme çeşitleri
5.Derecelendirme çeşitleri
6.Ülke riskinin analizi
7.Ülke riskinin analizi
8.Sektör Riskinin Analizi
9.Ara sınav
10. İşletme riskinin analizi
11. İşletme riskinin analizi
12.Kalitatif değerlendirme
13.Kantitatif değerlendirme
14.Genel değerlendirme
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Toplam186