Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF618 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere Sermaye Piyasaları, Menkul Kıymetler ve Portföy oluşturma konularını ve prensiplerini açıklayabilecek ve bu konudaki geniş kapsamlı terminolojiye hakim olarak menkul kıymet piyasalarını analiz edebilme ve portföy oluşturma yeteneklerini kazandırabilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Portföy yönetiminde risk yönetimini inceler.
  2. Alternatif yatırımları analiz eder.
  3. Hisse Senedi ve Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerlemesi yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sermaye Piyasaları, Menkul Kıymetler ve Portföy oluşturma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Finansal Sistem
2.Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar
3.Menkul Kıymetler: Hisse Senedi, Tahvil, Hazine Bonosu, Repo, Finansman Bonosu
4.Hisse Senedi Değerleme: Temel analiz- Gordon Modeli, CAPM Modeli, Piyasa Oranları, Teknik Analiz
5.Hisse Senedi Değerleme: Getiri Hesaplama, Bedelli-Bedelsiz Hisse Senedi, Halka İlk Açılma
6.Risk ve Getiri
7.Portföy Teorisi, Portföy oluşturma
8.Portföy Performans Ölçümü
9.Türev Araçlar: Forward, Futures, Opsiyon
10.Ara sınav
11.Borsalar ve İşleyişleri, Etkin Pazar Kuramı
12.Portföy Optimizasyonu İle İlgili Temel Kavramlar, Sabit Getirili Menkul Kıymetler
13.Tahvil Ve Tahvil Değerleme, Faiz Teoremleri, Tahvilde Süre ve Bağışıklık
14.Piyasa Etkinliği ve Etkin Portföy, Hisse Senedi ve İMKB Hisse Senedi Piyasaları, Stratejik Portföy Yönetimi
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama22040
Proje Sunma236
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Okuma14456
Toplam187