Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF619 Uluslararası Finansmanda Güncel Konular 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin uluslararası finansal yönetimde verilen temel kararları anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Uluslararası Finansal Yönetimin çerçevesini ortaya koymak
  2. Uluslararası Finansal Yönetimin ilkelerini, kavramları ve uygulamaları açıklar
  3. Uluslararası portföy teorisini açıklar ve yerel portföyü uluslararasılaştırmayı çeşitlendirme teorisi ile kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Financial Management, Columbia Journal of World Business, Journal of Applied Corporate Finance, Journal of International Business Studies ve ulusal ve uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, ekonomik ve finansal veri tabanları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İşletme Finansının alanı olan Modern Finansal Yönetimini Çok uluslu şirketlere özgü niteliklerinin altını çizerek uluslararası çerçevede inceler. Bunun gereği olarak uluslararası ekonomik ve parasal çevreyi anlatır ve buna ek olarak da temel finansal analiz araçlarını tanıtır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Yabancı Para Türev Ürünleri
3.Yabancı Para Türev Ürünleri
4.Faiz oranı ve swap işlemleri
5.Faiz oranı ve swap işlemleri
6.İşlem riskinin ölçülmesi
7.İşlem riskinin ölçülmesi
8.Vize Sınavı
9.Ekonomik risklerin ölçülmesi
10.Uluslararası Portföy Teorisi ve Çeşitlendirme
11.Uluslararası Portföy Teorisi ve Çeşitlendirme
12.Dönem Projesi Sunumu
13.Dönem Projesi Sunumu
14.Final için tekrar
15.Dönemin gözden geçirilmesi
16.Dönemin gözden geçirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Proje Hazırlama130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama21530
Proje Sunma224
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma14114
Quiz için Bireysel Çalışma4416
Ev Ödevi10220
Toplam187