Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF620 Finansman Teorileri 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında temel finansman teorilerini öğrenmek ve bu teorilerin kurumun stratejileri doğrultusunda kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Finans yazınındaki teorik temelleri ilgili terminoloji ve kavramları kullanarak açıklayabilme
  2. Finansman alanındaki araştırmacıların finansman yazınına katkılarını belirleyerek değerlendirebilme
  3. Finansmanı yazınındaki konulara ilişkin araştırmaları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finans Teorisinin Temel Makaleleri, Cengiz Erol, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Vekalet teorisi, Modern portföy teorisi, Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli, Arbitraj fiyatlama teorisi, Etkin piyasalar teorisi, Değerleme teorileri, Temettü teorileri, Vade yapısı teorileri, Sermaye maliyeti, Sermaye yapısı teorileri, Dow teorisi, Fisher modeli, Binomial opsiyon modeli, Davranışsal finans teorileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Vekalet Teorisi
2.Modern Portföy Teorisi
3.Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli
4.Arbitraj Fiyatlama Teorisi
5. Etkin Piyasalar Teorisi
6. Değerleme Teorileri
7.Temettü Teorileri
8.Vade Yapısı Teorileri
9.Ara sınav
10. Sermaye Yapısı Teorileri
11.Dow Teorisi
12.Fisher Modeli
13.Binomial Opsiyon Modeli
14.Davranışsal Finans Teorileri
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Toplam186