Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF622 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile finansal piyasaların yapısını ve işleyişini anlamak, finansal araçları tanımak, Türkiye piyasalarında finansal araçların nasıl kullanıldığını öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Finansal sistemi içindeki finansal aktörleri ve faaliyetlerini kavrayabilme
  2. Banka ve diğer finansal kurumların faaliyetlerini anlayabilme
  3. Banka dışı finansal işlemler hakkında bilgi birikimine sahip olabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Para Banka ve Finansal Piyasalar, Prof. Dr. İlker Parasız.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders; Finansal Kurumların Yapısı ve İşleyişi, Ticari Bankacılık, Sigorta ve Yatırım Şirketleri, Birincil ve İkincil Piyasalar, Türev Araçlar, Varlık Fiyatlama Modelleri ve Faiz Oranlarının belirlenmesi, Finansal Kurumların Karşılaştığı Riskler konularını kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ekonomik sistem içinde finansal sistemin konumu
2.Temel Finansal kavramlar; Finansal Sistem, Finansal Kurumlar , Para piyasaları ve Sermaye Piyasaları.
3.Merkez Bankacılığı, Merkez Bankacılığının Tarihsel Gelişimi, Merkez Bankalarının Fonksiyonları
4.Türkiye’de Merkez Bankacılığı, TC. Merkez Bankası’nın Bilanço analizi.
5.Bankacılık; ortaya çıkışı, türleri ve Fonksiyonları, Bankacılığın Tanımı,Tarihsel Gelişimi, İlkeleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları
6.Bankaların Fon (Kaynak) Oluşturma İşlemleri, Bankaların Fon Kaynakları, Bankaların Fon (Kaynak) Kullandırma İşlemleri
7.Bankalarda mali tabloların işleyişi, analizleri ve örnek uygulamaları ve banka Bilançolarının Analizinde Kullanılan Oranlar
8.Bankalarda mali tabloların işleyişi, analizleri ve örnek uygulamaları ve banka Bilançolarının Analizinde Kullanılan Oranlar
9.Ara sınav
10.Türkiye’de Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi, Türkiye’de Banka kurulması ve İşleyiş Koşulları
11.Bankacılıkta Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
12.Uluslar arası Bankacılık, bankaların İthalat, İhracat ve Döviz İşlemleri
13.Banka dışı finansal kurumlar ve finansal ürünler; Factoring, forfaiting, Leasing
14.Banka dışı finansal kurumlar; Sigorta şirketleri, Emeklilik fonları, Yatırım şirketleri ve Yatırım fonları
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Toplam186