Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF623 Yatırımcı Psikolojisi 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında sermaye piyasaları ve menkul kıymet yatırım kararları ile ilgili alternatif yaklaşımları tanıtmak ve diğer disiplinlerin (psikoloji, sosyoloji, nöroloji) bu konuya katkılarını incelemek amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yatırım tercihlerinde davranış bilimlerinin önemine dair bir altyapı oluşturabilme
  2. Davranışsal finans alanındaki temel kavram ve konuları açıklayabilme
  3. Finans ve psikoloji ilişkisini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yatırımcı Psikolojisi, Serpil Döm, Değişim Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; Risk ve Belirsizlik, Belirsizlik Felsefesi, İktisat ve Finans Teorilerinde Farklı Belirsizlik Yaklaşımları, İktisadi Modellerdeki Belirsizlik Varsayımı ve Homoeconomicus İlişkisi, Belirsizlik Altında Karar Alma, Beklenen Risk ve Algılanan Risk Kavramları, Etkin Piyasalar Hipotezi ve Beklenen Değer Teorisi, Davranışsal Finans ve Beklenti Teorisi, Diğer Davranışsal Finans Teorileri, Kişilik Özelliklerinin Risk Algısına Etkisi, Psikolojik Faktörlerin Risk Algısına Etkisi, Sosyo-ekonomik ve Demografik Faktörlerin Risk Algısına Etkisi, “Rasyonel Ekonomik İnsan” Varsayımına Eleştiriler (Psikoloji literatüründen örnekler), “Rasyonel Ekonomik İnsan” Varsayımına Eleştiriler (Nöroloji literatüründen örnekler) oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Risk ve Belirsizlik, Belirsizlik Felsefesi
2.İktisat ve Finans Teorilerinde Farklı Belirsizlik Yaklaşımları
3.İktisadi Modellerdeki Belirsizlik Varsayımı ve Homoeconomicus İlişkisi
4. Belirsizlik Altında Karar Alma, Beklenen Risk ve Algılanan Risk Kavramları
5.Etkin Piyasalar Hipotezi ve Beklenen Değer Teorisi
6.Davranışsal Finans ve Beklenti Teorisi
7.Diğer Davranışsal Finans Teorileri
8.Kişilik Özelliklerinin Risk Algısına Etkisi
9.Ara sınav
10. Psikolojik Faktörlerin Risk Algısına Etkisi
11.Sosyo-ekonomik ve Demografik Faktörlerin Risk Algısına Etkisi
12.“Rasyonel Ekonomik İnsan” Varsayımına Eleştiriler (Psikoloji literatüründen örnekler)
13.“Rasyonel Ekonomik İnsan” Varsayımına Eleştiriler (Nöroloji literatüründen örnekler)
14.Genel değerlendirme
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Toplam186