Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF624 Muhasebe ve Finans Alanında Ekonometrik Uygulamalar 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste muhasebe ve finans alanındaki sorunların niceliksel olarak incelenmesi, muhasebe ve finansal tablolarda yer alan değişkenler arasındaki yapısal modeli kurmada ekonometrik yöntemlerin nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tahminlemede ekonometrik yöntemlerden hangilerinin en az hata ile tahmin yaptığını ve değişkenlerin türüne göre hangi yöntemin kullanılabilir olduğunun öğretilmesi de hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Muhasebe ve finans alanında uygulanan ekonometrik yöntemleri bilir ve günlük, haftalık...vs. finansal veriler ile ekonometrik analiz yapabilir.
  2. Finansal veri kaynaklarından veri elde edebilir ve bu verileri ekonometrik çalışmalarda kullanılabilecek şekilde düzenleyebilir.
  3. Yeterli temel ekonometri bilgisine sahiptir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; temel matematik kurallar, klasik doğrusal regresyon modellemesi, modelden sapmalarının tespiti, çoklu doğrusal regresyon analizi ve çeşitli regresyon yöntemleri oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tek Değişkenli Regresyon Modeli
2.EKK Tahmincisi ve Varsayımları
3.EKK Tahmincisinin Özellikleri: Gauss-Markow Teoremi
4.Maksimum Olabilirlik Yöntemi
5.Hipotez Testleri
6.Alternatif Fonksiyon Biçimleri
7.Çok Değişkenli Regresyon Modeline Giriş
8.Arasınav
9.Çoklu Regresyon Modeli Tahmini
10.İstatistiksel çıkarım
11.Yapısal Kararlılık Testleri
12.Regresyon Modeline Matris Yaklaşımı-I
13.Regresyon Modeline Matris Yaklaşımı-II
14.Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
15.Yıl Sonu Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1420
Tartışma1420
Soru-Yanıt1420
Toplam880
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam186