Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ602 Helmint Hastalıkları 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Evcil hayvanlarda patojen olan trematod, sestod, nematod ve acanthocephala türleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir
Öğrenme Çıktıları
  1. Ülkemizde görülen önemli helmintleri (Fasciola, Dicrocoelium, Paramphistomum, Taenia, Echinococcus, Moniezia, Askarit, kancalıkurt, kıl kurtları, Dirofilaria, Trichuris, vb.) cins ve/veya tür düzeyinde tanır, bunların oluşturduğu hastalıkları bilir.
  2. Karşılaştığı önemli helmintlerin ergin, yumurta, larva gibi gelişim şekillerini tanıyabilir, büyük helmintleri çıplak göz veya büyüteçle trematod, sestod, nematod olarak ayırabilir.
  3. Hayvanlardan insanlara bulaşan önemli helmint türlerinin bulaşma ve korunma yöntemlerini bilir ve bunların hayvan ve insanlarda oluşturduğu zararları önleyebilir veya azaltabilir.
  4. Hayvanlardan insanlara bulaşan önemli helmint türlerinin bulaşma ve korunma yöntemlerini bilir ve bunların hayvan ve insanlarda oluşturduğu zararları önleyebilir veya azaltabilir.
  5. Ülkemizde sorun oluşturan türlerin genel morfoloji, biyoloji ve patojenitelerini bilir, teşhis ve tedavilerini yapabilir, korunmak için basit önlemler alabilir
  6. Hayvanlardan insanlara bulaşan önemli helmint türlerinin bulaşma ve korunma yöntemlerini bilir ve bunların hayvan ve insanlarda oluşturduğu zararları önleyebilir veya azaltabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Dunn AM, 1978. Veterinary Helminthology. Second Edition, London
-Güralp N, 1981. Helmintoloji. İkinci Baskı, Ankara: Ankara Üniv Vet Fak Yayın
-Kassai T. 1999. Veterinary Helminthology. First Publ. Oxford, Butterworth Heinemann.
-Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing
-Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London
-Tınar R.(ed). 2006. Helmintoloji. Birinci Baskı. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım, No.965. Ankara
-Tınar R.(ed). 2011. Veteriner Helmintoloji. Birinci Baskı. Ankara. Dora Basım, Yayın Dağıtım, Bursa.
- Tınar R, Umur Ş. (2015). Veteriner Parazitoloji, Hayvan Türlerine Göre. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. ISBN. 978-975-277-562-6.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Evcil hayvanlardaki Trematoda, Cestoda, Nematoda, Nematomorpha ve Acanthocephala sınıfları hakkında genel bilgiler verildikten sonra hayvanlarda yaygın ve Türkiye için önemli olan cins ve türlerin morfolojileri, yaşam çemberleri, epidemiyolojileri ve oluşturdukları hastalıklar ile tanı, sağaltım ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Helmintler hakkında genel bilgi ve sınıflandırılması, Trematodların genel özellikleri ve sınıflandırılmasıFasciolidae ailesi, cinslerin ayrımı, ülkemizde görülen F.hepatica, F.gigantica ve bu ailede yer alan diğer türlerin morfoloji, biyoloji, patojenite, tanı, sağaltım, kontrol ve koruma yöntemleri Helmintlerin teşhisinde uygulanan tanı yöntemleri ve termatod örneği ve Fasciola örnekleri
2.Dicrocoelidae, Opistorchidae, Echinostomatidae, Prosthogonimidae, Heterophyidae ailesindeki önemli türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Dicrocoelium, Echinostoma örnekleri
3.Paragonimidae, Paramphistomatidae, Schistosomatidae, Diplostomatidae, Notocotylidae ailesindeki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Paramphistomid ve diğer türlerin tanısı
4.Sestodların genel özellikleri ve sınıflandırılması, Anoplocephalidae, Thysanosomidae, Mesocestoididae ve Taenidae ailesindeki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Sestodların genel yapısı ve örnek incelenmesi, Mesocestoides ve Taenia türlerinin teşhisi
5.Echinococcus türlerinin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü (E.granulosus, E.multilocularis, kist ve protoskoleks teşhisi
6.Dilepididae, Davaineidae, Hymenolepididae ailesindeki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü-Pseudophyllidea sestodların morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Hymenolepis, Ligula,
7.Nematodların genel özellikleri ve sınıflandırmaması, Rhabditida takımındaki önemli aile, cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Nematodların genel özellikleri ve örnekleri
8.Strongylida takımındaki önemli aile, cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Strongylus, Cahbertia örnekleri
9.Trichostrongylina alttakımındaki önemli cins ve türlerinin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Trichostrongylus, Ostertagia, Haemonchus, örnekleri
10.Metastrongyloidea üst ailesindeki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Nematodirus, Ollulanus, Dictyocaulus, Metastrongylus, Protostrongylus, Cystocaulus,Muellerius, Crenosoma, örnekleri örnekleri
11.Ancylostomina alttakımındaki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Uncinaria, Bunostomum örnekleri
12.Oxyurida ve Ascaridida takımındaki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Ascaris, Ascaridia,Toxocara, Toxascaris, Parascaris, Oxyuris örnekleri
13.Spirurid ve Filaroid türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Spirocerca, Habronema, Drachia, Dirofilaria, Seteria örnekleri
14.Trichurid ve Capillarid türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü-Nematomorpha, Acanthocephala, Hirudinea sınıflarındaki önemli türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Trichuris, Capillaria, Acanthocephala, Hirudinea örnekleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik16232
Tartışma16348
Beyin Fırtınası4416
Toplam150