Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ618 Parazitik Vektörler 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çeşitli hastalık etkenleri ve parazitlerin biyolojilerinde rol oynayan artropod arakonaklar ve vektörlerin yaşam biçimleri, yayılış alanları, hastalık bulaşlarındaki önemleri ile arakonak ve vektörlerle mücadele yolları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler; bazı patojen parazitlerin biyolojisinden çok önemli bir yere sahip vektörlüğü ve bu konudaki genel terimleri açıklayabilirler.
  2. Vektörlerin yayılışı hakkında yorum yapabilirler.
  3. Vektörlerle mücadele edebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Becker N, Petric Di Zgomba M, Boase C, Dahl C, Madon M, Kaiser A. Mosquitoes and Their Control. 2nd ed. Springer, Berlin, 2010.
Eldridge BF, Edman JD. Medical Entomology. Kluwer, Dordrechts, 2004.
Furman DP, Catts EP. Manual of Medical Entomology. 4.ed., Cambridge University Press, 1986.
Gerald D. Schmidth, Lorry S. Roberts. Foundations of Parasitology. 7th Ed. Mc Graw Hill, NY, 2006.
Huffaker CB, Gutierrez AP. Ecological Entomology 2ed., NY, 1999
Mehlhorn H. (Ed.) Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007.
Mimioğlu M. Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ank.Üniv. Basımevi. Ankara. 1973
Özcel MA, Daldal N. Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 978-975-94646-0-8. İzmir 1997.
Resh VH, Carde RT. Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003.
Rozendaal JA. Vector Control. WHO, 1997
Smyth JS. Introduction to Animal Parasitology 3rd ed. Cambridge Univ Press, Cambridge, 1994.
Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2007.
Wall R, Shearer D. Veterinary Ectoparasites. 2nd ed. Blackwell Science, Oxford, 2001.
Zumpt F. Myiasis in Man and Animals in the Old World. Butterworths, London, 1965.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bakteri, virus, riketsia, mantar, protozooa ve nematodlar gibi çeşitli hastalık etkenleri ve parazitlerin biyolojilerinde rol oynayan artropod arakonaklar ve vektörlerin yaşam biçimleri, karasal ve sulak alanlardaki yayılış alanları, yayaılışa etki eden ekolojik faktörler, hastalık bulaşlarındaki önemleri ile arakonak ve vektörlerle mücadele yolları anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Genel bilgiler
3.Temel terimler
4.Vektörlerin yaşam döngüleri
5.Vektörlerin yaşam alanları
6.Vektörlerin medikal önemleri
7.Vektörlerin veteriner hekimliği yönünden önemleri
8.Arasınav
9.Sınıflandırma
10.Morfoloji
11.Ekoloji
12.Epidemiyoloji
13.Kontrol
14.Teşhis, İmmunoloji
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14342
Beyin Fırtınası14342
Toplam150