Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İVPZ614 Poultry Parasites 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Evcil kanatlılar öncelikli olmak üzere sulak alanlar ve karada yaşayan kanatlı hayvanlarda sorun oluşturan protozoa, helmint ve artropod türlerinin genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenci, kanatlılarda patojen olan parazitler ve özellikleri hakkında bilgi edinir.
  2. Kanatlı hayvanlarda parazitolojik muayeneleri yapabilir.
  3. Kanatlı hayvanlara parazitolojik nekropsi yapabilir ve örnek alabilir.
  4. Kanatlı hayvan parazitlerini cins bazında tanımlayabilir, teşhis ve tedavi edebilir.
  5. Kanatlı hayvanları parazitlerden korumak için gerekli önlemleri alabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tolgay N,1973. Evcil ve Yabani Kanatlıların Önemli Helmintleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları:294 Ders Kitabı:195-Dik B. Veteriner Entomoloji. 2.Baskı, Konya. 2003.-Mimioğlu M., Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1973-Resh VH, Carde RT. (Eds.) Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003.-Mehlhorn H. (Ed). Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007.Sarımehmetoğlu O, 2005. Kanatlı Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19-Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London-Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA : Charles C Thomas, Publisher.Özcel MA. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. 2 Cilt. 1.Baskı. İzmir. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 24.2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste kümes hayvanları öncelikli olmak üzere kanatlı hayvanlarda sorun oluşturan ve yaygın olarak görülen protozoa, helmint ve artropod sınıflarına ait önemli parazit türlerinin ayrıntılı genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgi verilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Echinostomatozis ve Prosthogoniomozis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
2.Trematod hastalıklarında teşhis ve tedavi Dışkı ve organ muayenesi
3.Daveniozis, Hymenolepozis ve Fimbriozis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
4.Sestod hastalıklarında teşhis, tedavi Dışkı ve organ muayenesi
5.Syngamiozis, Amidostomiozis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
6.Ascaridiozis ve Heterakiozis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
7.Nematod hastalıklarında teşhis yöntemleri Dışkı ve organ muayenesi
8.Helmint hastalıklarında korunmaArasınav Örneklerin mikroskobik incelenmesi
9.Protozoon hastalıklarında tanı yöntemleriTrichomonozis ve Histomonazis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
10.Koksidiozis, teşhis, tedavi ve korunma yöntemleri Örneklerin mikroskobik incelenmesi
11.Kanatlılarda kan protozoonları Örneklerin mikroskobik incelenmesi
12.Kanatlılarda bit ve pire enfestasyonları Örneklerin mikroskobik incelenmesi
13.Kanatlı akarları Örneklerin mikroskobik incelenmesi
14.Kanatlılarda ektoparazit toplanması ve teşhis yöntemleriFinal sınavı Örneklerin mikroskobik incelenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım2830
Uygulama/Pratik1420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1010
Toplam1260
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Final Sınavı için Bireysel Çalışma2030
Toplam670
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13434
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
Toplam150