Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK625 Bakteriyel Tiplendirme Metodları 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bakterileri identifiye etmek, sınıflandırmak, salgınların kaynağını belirleyebilmek, suşlar arasındaki genetik yakınlık derecesini belirlemek ve özellikle aşı çalışmalarında kullanılacak suşları tayin etmek için geliştirilen çeşitli bakteriyel tiplendirme metotları hakkında temel bilgiler kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Çeşitli benzer özelliklere sahip bakterilerin ayırımlarını yapabilecek bilgiye sahip olacaklardır
  2. Suşlar arasındaki benzerliklerin derecesini ortaya koyabilecek yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  3. Hastalıklara neden olan patojenlerin birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlayacak fenotipik ve geneotipik özelliklerin ortaya konulabilmesi için kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  4. Salgına neden olan suşun ve/veya kaynağın belirlenmesinde bu tip yöntemlerin önemini kavrayacaklardır
  5. Tiplendirme yöntemlerinin doğru bir şekilde yorumlanabilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterlerin neler olduğunu öğreneceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
http://www.biomedcentral.com/1742-5573/2/10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196439908000196
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20380
http://www.microrao.com/micronotes/typing.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tiplendirme yöntemlerine genel bakış, tiplendirme yöntemlerinin amaçları, tiplendirmede kullanılan yöntemler ve bunların sınıflandırılması, fenotipik ve genotipik tiplendirme metotları, sonuçların yorumlanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bakteriyel Tiplendirme Metotlarına Giriş
2.Tiplendirme metotlarının sınıflandırılması ve genel özellikleri
3.Fenotipik Tiplendirme metotları-Biyotiplendirme
4.Fenotipik Tiplendirme metotları-Faj ve Bakteriyosin Tiplendirmesi
5.Fenotipik Tiplendirme metotları-Serotiplendirme
6.Fenotipik Tiplendirme metotları-Antibiyotiplendirme
7.Arasınav
8.Fenotipik Tiplendirme metotları-Multilokus enzim elektroforez
9.Fenotipik Tiplendirme metotları-Protein tiplendirme
10.Genotipik metotlar-Plazmid Analizi
11.Genotipik metotlar-Restriksiyon Endonükleaz Temelli Testler
12.Genotipik metotlar-Restriksiyon Endonükleaz Temelli Testler
13.Genotipik metotlar-Restriksiyon Endonükleaz Temelli Testler
14.Nükleotid Sekans Analizi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Soru-Yanıt14228
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ev Ödevi4416
Toplam150