Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Genel işlem şartlarını ihtiva eden sözleşmeler, çoğu zaman zayıf taraf aleyhine olarak düzenlenir. zira bu tür sözleşmelerde daha güçlü olan ve genel işlem şartlarını hazırlayan taraf, genellikle tüketici olan tarafa bir dayatmada bulunmaktadır. bu olumsuz durum, sözleşmenin zayıf tarafında yer alan kimselerin bunlar karşısında korunmasını gerektirmiştir. işte bu dersin amacı da, bütün toplumu yakından ilgilendiren bu müessesenin geniş kitleler tarafından bilinmesine yardımcı olmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa Tiftik
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yelmen, Adem: Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Şartları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, genel işlem şartlarının tanımı, unsurları, yarar ve sakıncaları, uygulama alanı, ferdi anlaşmaya dönüşmesi, genel işlem şartlarının sözleşmenin kapsamına girmesi ve şartları, yazılmamış sayılma ve yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi, içerik denetimi konuları yer almaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel İşlem Şartlarının Tanımı
2.Unsurları
3.Ferdi anlaşmaya dönüşmesi
4.Genel işlem şartlarının Yararları
5.Genel işlem şartlarının sakıncaları
6.Genel işlem şartlarının uygulama alanı
7.Genel işlem şartlarının sözleşme kapsamına girmesi
8.Genel işlem şartlarının yorumlanması
9.Genel işlem şartlarının içerik denetimi
10.Genel işlem şartlarında önem taşımayan hususlar
11.Genel işlem şartlarında yorumun unsurları
12.Genel işlem şartlarında yorumun sınırı
13.Genel işlem şartlarının yorumlanmasında metod ve ilkeler
14.içerik denetiminin ölçüsü olarak dürüstlük kuralı
15.içerik denetimiyle geçersizliğine hükmedilebilecek emsal genel işlem şartları
16.içerk denetimin hüküm ve sonuçları
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama177
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187