Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Yeni TBK ile birlikte 22.04.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu da yürürlükten kaldırılmıştır. TBK. m. 132-161 arasında düzenlenmiş bulunan borcu sona erdiren sebeplerde getirilen değişikliklere değinilmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenci dar ve geniş anlamda borç ilişkilerini öğrenir.
  2. Bu ders kapsamında öğrenci borcun sona erme nedenlerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin yayınları, 2015.
OĞUZMAN/ÖZ, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 2014.
REİSOĞLU, Safa, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Borcun sona erme sebepleri ayrı ayrı işlenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Geniş Anlamda Borcun (Sözleşme İlişkisinin) Sona Ermesi
2.Bozma Sözleşmesi (İkale)
3.Fesih, Dönme, Geri Alma, İptal
4.Dar Anlamda Borcu Sona Erdiren Sebepler(İfa Dışında)
5.Borcun Yenilenmesi, Şartları,Hukuki Niteliği
6.Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi, Hukuki Sonucu
7.İbra, Hukuki Niteliği, İbra Sözleşmesinin Şekli, Sonuçları
8.Takas, Hukuki Niteliği, Çeşitleri, Şartları
9.Zamanaşımı, Şartları
10.Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımı Süresi
11.Diğer Olağanüstü Zamanaşımı Süreleri
12.Zamanaşımının Durması
13.Zamanaşımının Kesilmesi
14.Zamanaşımından feragat
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma177
Makale Kritik Etme31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187