Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kredi sözleşmelerinin tanımı, hukuki niteliği ve çeşitleri hakkında bilgi vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenci kredi sözleşmelerinin tanımını, hukuki niteliğini ve türlerini öğrenir.
  2. Bu ders kapsamında öğrenci özellikle banka kredilerini, tüketici ve konut kredisini öğrenir.
  3. Bu ders kapsamında öğrenci uygulamadaki kredi sözleşmeleriyle ilgili çıkan uyuşmazlıkları çözümlemeyi öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KOSTAKOĞLU, Cengiz, Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar - Akreditif, Beta Yayınları, 2013.
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014.
YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kredi sözleşmelerinin tanımı, hukuki niteliği ve çeşitleri, hükümleri ve sona ermesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kredi sözleşmeri hakkında genel bilgi
2.Kredi sözleşmerinin tanımı, hukuki niteliği, uygulanacak hükümler
3.Kredi sözleşmerinin çeşitleri
4.Banka kredi sözleşmeleri
5.Kredi sözleşmelerinden doğan sorunlar ve Yargıtay' ın yaklaşımı
6.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici kredisi sözleşmeleri
7.Finansman sözleşmeleri hakkında genel bilgi
8.Konut finansman sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlüklükleri
9.Konut Kredisi Sözleşmesinin Sona Ermesi
10.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Konut Finasman Sözleşmeleri
11.Factoring sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülükleri
12.Factoring sözleşmesinin sona ermesi
13.Teminat mektubu
14. Uygulamadan örnekler
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama177
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187