Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Taraflar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği için gereken unsurların neler olduğunu, kapsamlarını öğrenmelerini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenci sözleşme hukukunun temel niteliklerini öğrenir.
  2. Bu ders kapsamında öğrenci sözleşme hukukunun temel prensiplerini öğrenir.
  3. Bu ders kapsamında öğrenci borçlar hukukunun temel prensiplerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin yayınları, 2015.
OĞUZMAN/ÖZ, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 2014.
REİSOĞLU, Safa, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sözleşmenin kurulması, taraf ehliyetleri, sözleşmenin kurulma anı, hüküm ve sonuçlarıdır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İrade Özerkliği İlkesi
2.Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
3.Eşitlik İlkesi
4.Şekil Özgürlüğü İlkesi
5.Nispilik İlkesi
6.Dürüstlük İlkesi
7.Kusurlu Sorumluluk İlkesi
8.3. Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması İlkesi
9.Sözleşmelerde Karşılıklılık İlkesi
10.Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi
11.Sözleşmenin Tarafları
12.İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu
13.İrade Açıklamalarının Karşılıklı Olması
14.Öneri, Kabul
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma177
Makale Kritik Etme31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187