Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İş görme sözleşmelerinin türleri, içeriği, hukuki niteliklerini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmesinin tanımını, kapsamını, hukuki niteliğini öğrenir.
  2. Bu ders kapsamında öğrenci eser (istisna) sözleşmesinin tanımını, kapsamını, hukuki niteliğini öğrenir.
  3. Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmesinin tanımını, kapsamını, hukuki niteliğini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014.
YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.
ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İş görme sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu'ndaki yeri, türleri, içeriği, hukuki niteliğidir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel hizmet sözleşmesi, tanımı, unsurları, hukuki niteliği
2.TBK'na göre hizmet sözleşmesinin çeşitleri
3.Hizmet Sözleşmesinin Nitelikleri
4.Tarafların Borçları
5.Hizmet ilişkisinin devri
6.Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
7.Evde Hizmet Sözleşmesi
8.Eser Sözleşmesi, tanımı, hukuki niteliği, unsurları
9.Eser sözleşmesinde tarafların borçları
10.Eser sözleşmesinde bedel türleri ve hesaplanması
11.Eser sözleşmesinin sona ermesi
12.Vekalet Sözleşmesi, tanımı, hukuki niteliği, unsurları, tarafların borçları
13.Vekaletsiz İş görme
14.Vekalet sözleşmesinin sona ermesi
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi122
Toplam187