Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İsimsiz sözleşmeler hukukunu öğrenmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenciler isimsiz sözleşmelerin çeşitlerini hakkında bilgi edinirler.
  2. Bu ders kapsamında öğrenciler isimsiz sözleşmelere uygulanacak hukuk kurallarını öğrenirler.
  3. Bu ders kapsamında öğrenciler uygulamada karşılaşılan isimsiz sözleşmeleri tamamlamayı ve yorumlamayı öğrenirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014.YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kanun tarafından düzenlenmeyen sözleşmerin tanımı, hukuki niteliği, hükümleri, sona ermesi ve uygulanacak hukuk kurallarının tespiti
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İsimsiz sözleşmeler hakkında genel bilgi İ
2.İrade serbestîsi prensibi, tipik-atipik sözleşme ayırımı, isimsiz sözleşme türleri
3.Birleşik sözleşmeler ve uygulanacak hukuk
4.Karma sözleşmeler ve uygulanacak hukuk
5.Kendİne özgü sözleşmeler ve uygulanacak hukuk
6.Sulh sözleşmesi
7.Satış için bırakma sözleşmesi
8.Tek satıcılık sözleşmesi
9.Dağıtım sözleşmeleri
10.Bilişim sözleşmeleri
11.Garanti sözleşmeleri
12.Fikri ve sinai hukuk sözleşmeleri
13.Bankacılık Sözleşmeleri
14.Uygulamadan örnekler
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama177
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187