Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ölüme bağlı tasarrufları tanıtma, sağlararası tasarruflardan farklarını kavratma, ölüme bağlı tasarrufların türlerini, nasıl yapıldıklarını, sona ermeleri ve geçersizlikleri ile yerine getirilmelerini öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Hatice KARACAN ÇETİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci ölüme bağlı tasarruf kavramını ve sağlararası tasarruftan farkını bilir.
  2. Öğrenci ölüme bağlı tasarrufun türlerini bilir.
  3. Öğrenci ölüme bağlı tasarrufun yapılışını, hükümlerini, sona ermesini, iptalini ve tenkisini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mustafa Dural, Turgut Öz: Türk Özel hukuku Cilt IV Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016
Zahit İmre, Hasan Erman: Miras Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2016
Rona Serozan, Baki İlkay Engin: Miras Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ölüme bağlı tasarruf kavramı, ölüme bağlı tasarrufların türleri, yapılışı, ifası, hükümsüzlüğü, sona ermesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ölüme bağlı tasarruflar hakkında genel bilgi
2.Ölüme bağlı tasarrufların türleri
3.Ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyeti
4.Şekli anlamda Ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetnamenin yapılışı
5.Şekli anlamda Ölüme bağlı tasarruflardan miras sözleşmesinin yapılışı
6.Vasiyetnamenin geri alınması yok olması
7.Miras sözleşmesinin sona ermesi
8.Vasiyet türleri
9.Koşul, yükleme vakıf kurma
10.Mirasçı atama
11.Mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk
12.Ölüme bağlı tasarrufun yorumu
13.Ölüme bağlı tasarruflarda hükümsüzlük
14.Ölüme bağlı tasarrufun tenkisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Seminer177
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187