Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖYL622 Patent Hukuku 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, buluş ve patentin nitelikleri ile patentin sağladığı haklar, bu hakların kapsamı ve ihlal edilmesi halindeki hukuki sonuçlar ele alınacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Mustafa TÜYSÜZ
Öğrenme Çıktıları
  1. içerik girilecek
  2. içerik girilecek
  3. içerik girilecek
  4. içerik girilecek
  5. içerik girilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erdal Noyan, Patent Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara, 2012 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2012
Sami Karahan/Cahit Suluk/Tahir Saraç/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
gerçekleştirilen fikri ürünlerin, hangi hallerde buluş niteliğinde olduğu ve patent başvurusu ile süreci, hangi buluşlara patent verilerek korunduğu, patentlerin türleri ile patentin, hükümsüzlüğüne karar verilmesi halleri ve ihlal edilmesi halindeki ihtilaflar incelenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Patent Hukukunun Temelleri
2.Buluş Kavramı ve Buluş Niteliğindeki İcatlar
3.Patent ve Patent Verilebilirlik Şartları
4.Buluş Hakkı ve Sahipliği
5.Patent Başvurusu
6.Patent Verilmesi
7.Patent Türleri
8.Patenti Kullanma Zorunluluğu
9.Patentten Doğan Haklar ve Bu Hakların Kapsamı
10.Patentin ve Başvurunun Hukuki İşlemlere Konu Olması
11.Patentin Hükümsüzlüğü
12.Patent Hakkının Sona Ermesi
13.Patentten Doğan Hakların İhlalleri
14.Patent Doğan Hakların İhlalinin Sonuçları
15.Final Öncesi genel tekrar
16.Final sınavı
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı122
Alan Çalışması111
Bireysel Çalışma157105
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma177
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
Ev Ödevi7321
Toplam187