Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VHT606 Bilim Tarihine Giriş 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilimin tarihsel gelişmesi ışığında, bilimsel düşünmeyi ve bilimsel değişimi özümsemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şule SANAL, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu GÖLCÜ
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarihsel süreçte bilimin nasıl geliştiğini anlar
  2. Dönemin yaşam koşulları, siyasal ve ekonomik yapısının bilimsel üretime etkilerini açıklayabilir
  3. Bilimsel buluşların arkasındaki düşünceyi ve yapıyı görür
  4. Bilim insanlarının yaşama koşulları ve bilim üretme ilişkilerini kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, Tübitak Yayınları, Ankara, 1983. 2. Bahri Ata, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Pegem Akademi, 2010. 3. M. Richard-S. Westfall, Modern Bilimin Oluşumu, çev. İsmail Hakkı Duru, Tübitak Yayınları, Nisan, 1997. 4. Cemal Yıldırım, Bilimin Öncüleri, Tübitak Yayınları, Mart, 1995.5. Lawrence M. Principe, History of Science: Antiquity to 1700, The Teaching Company, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tarih Öncesi Çağlarda Bilim ve Teknolojiİlk Çağlarda Bilim: Çin, Hint ve Orta Asya’da BilimOrtaçağ İslam Dünyasında Bilim RönesansBilimsel Devrim ve Aydınlanma Çağı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarih Öncesi Çağlarda Bilim ve Teknoloji
2.İlk Çağlarda Bilim: Çin, Hint ve Orta Asya’da Bilim
3.Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da Bilimsel Gelişmeler
4.Eski Yunan Bilimi
5.Roma Uygarlığında Bilim
6.Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Bilim
7.Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim
8.Ara Sınav
9.Rönesans
10.Bilimsel Devrim ve Aydınlanma Çağı
11.Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bilim
12.Yakınçağda Bilimsel Gelişmeler
13.Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Bilim
14.Genel Değerlendirme ve Tartışma
15.Genel Değerlendirme ve Tartışma
16.Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz515
Derse Katılım14342
Seminer111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14545
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Quiz için Bireysel Çalışma5525
Toplam150