Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Veteriner hekimliği deontoloji alanında temel kavramların öğrenilmesi ve bu alanda araştırma yapabilme becerisinin sağlanması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç. Dr. Şule SANAL
Öğrenme Çıktıları
  1. Veteriner hekimliği deontoloji (VHD) alanında bilgileri geliştirme
  2. Veteriner hekimliğinde deontoloji-etik ve mevzuatın değerlendirilmesi
  3. VHD alanında özgün bir konuyu araştırma ve projelendirme becerisi kazandırma
  4. VHD alanında problemlerin çözümünde mevzuatı etik kavramlar kapsamında değerlendirebilme yetkinliği kazandırma
  5. VHD alanındaki sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akarsu, B. Ahlak Öğretileri. Remzi Kitabevi, 1982.Aristoteles. Nicomakhos’a Etik, Bilgesu Yayıncılık, 2007.Atabek E. M. Tıbbi Deontoloji Konuları. İstanbul: 1983.Kant, I. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009.Menteş, A. Türk Veteriner Hekimliği Tarihinde Deontoloji, Ülkemizde ve Dünyada Bugünkü Durum, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili bilgiler, etik ilkeler, etik kurullar ve etik çeşitleri ile bunların uygulamada ayrımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili tanımlar
2.Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili tanımlar
3.Deontolojik sorun belirleme
4.Deontolojik sorun belirleme
5.Deontolojik sorun belirleme
6.Deontolojik problem çözümü
7.Deontolojik problem çözümü
8.Ara sınav
9.Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
10.Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
11.Deontolojik ve etik problem çözümü
12.Deontolojik ve etik problem çözümü
13.Örnek vaka analizi
14.Örnek vaka analizi
15.Örnek vaka analizi
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz515
Derse Katılım14342
Seminer111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14545
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Quiz için Bireysel Çalışma5525
Toplam150