Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GİTY603 Retorik ve Reklam 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, reklam iletişiminde önceden belirlenmiş bir amaç doğrultusunda hedef kitle üzerinde ürün/marka/hizmet algısının değiştirilmesi, olumlanması, satın alınması ya da tercihte bulunulmasına yönelik bir tutum ve davranış değişikliği yaratılabilmesi için ikna edici söylem olarak ifade edilen retoriğin, yönlendirici bir etki yaratmak amacıyla bilinçli olarak nasıl uygulandığının bilinmesi amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ali TOMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Retorik tarihi ve retorik metinler konusunda bilgi sahibi olur.
  2. Temel düzeyde retorik tekniklerini bilir ve kullanır.
  3. İkna edici bir söylem olarak retoriğin, yönlendirici bir etki yaratmak amacıyla bilinçli olarak nasıl uygulandığını bilir.
  4. Reklamlarda iknanın maksimum düzeye çıkartılması, etkili algılanma ve hatırlanma için anlatım dilinin disiplinlerararsı işbirliği konusunu kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Barokas, Safiye Kırlar. (2011). Reklam ve Retorik, Derin Yayınları, İstanbul.
2) Batı, Uğur. (2010).Reklamın Dili, Alfa Basım Yayım Dağıtım San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul
3) Williamson, Judith. (2001). Reklamların Dili Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ütopya Yayınevi, Ankara.
4) Elden, Müge; Bakır, Uğur. (2010). Reklam Çekicilikleri Cinsellik Mizah Korku, İletişim Yayınları 1516, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, reklam iletişiminde önceden belirlenmiş bir amaç doğrultusunda hedef kitle üzerinde ürün/marka/hizmet algısının değiştirilmesi, olumlanması, satın alınması ya da tercihte bulunulmasına yönelik bir tutum ve davranış değişikliği yaratılabilmesi için ikna edici söylem olarak ifade edilen retoriğin, yönlendirici bir etki yaratmak amacıyla bilinçli olarak nasıl uygulandığı anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma ve dersin tanıtımı Literatür hazırlığı, sunum
2.Retoriğin terminolojik açılımı, tanımları ve kuarmları Araştırma, inceleme
3.Retorik söz sanatları Araştırma, inceleme
4.Retorik tarihi: Klasik Retorik Araştırma, inceleme
5.Retorik tarihi: Ortaçağda Retorik Araştırma, inceleme
6.Retorik tarihi: Çağdaş Retorik Araştırma, inceleme
7.Postmodern açıdan retorik Araştırma, inceleme
8.Retorik üçlemesi (Ethos, Pathos ve Logos) ve reklam Araştırma, inceleme
9.Ara sınav
10.Retorik, reklam ve anlam Araştırma, inceleme
11.Retorik, reklam ve anlam Araştırma, inceleme
12.Retorik, reklam ve göstergebilim Araştırma, inceleme
13.Retorik, reklam ve göstergebilim Araştırma, inceleme
14.Döneme ilişkin genel bir tekrar ve değerlendirme yapılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Okuma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma2510
Toplam50