Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GİTY602 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste tüketim kültürünün, tüketici davranışlarının bileşenlerinden olan sosyo kültürel ve psikolojik etkenlerle birlikte ortaya konulmasını, pazarlama stratejileri eşliğinde ihtiyaçlar, birey ve toplumu göz önünde bulundurarak karar alma ve satın alma sürecinin ekonomik, kültürel ve sosyolojik açıdan bir bütün olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr Ali TOMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Alan terminolojisine ilişkin açıklamalarda bulunabilir, tüketim kültürü ve tüketim toplumu ile ilgili sistematik bir anlayış kazanabilir.
  2. Ekonomi, kültür ve teknoloji ile tüketimin, beğeni, sosyal statü ve yaşam tarzları kapsamında oynadığı karşılıklı rolü analiz edebilir.
  3. Tüketim olgusuna yönelik neden, nasıl, nerede ve benzeri pek çok sorunun cevabına ilişkin bilgilere ulaşabilir.
  4. Reklamları tüketici davranışları, postmodern kültür, psikolojik ve sosyo ekonomik faktörler eşliğinde yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Odabaşı, Yavuz; Barış, Gülfidan. (2006). Tüketici Davranışı, MediaCat , İstanbul.
2) Odabaşı, Yavuz. (2006). Tüketim Kültürü, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
3) Çelik, Sabahattin. (2009). Hazsal ve Faydacı Tüketim, Derin Yayınları: 136, İstanbul.
4) Zorlu, Abdülkadir. (2006). Tüketim Sosyolojisi, Glocal Yayınları, Ankara.
5) Baudrillard, Jean. (2004). Nesneler Sistemi, (Çev.: Oğuz Adanır), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
6) Bocock, Robert. (1997). Tüketim (Çev.: İrem Kutluk), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
7) Baudrillard, Jean. (2004). Tüketim Toplumu, (Çev.: Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
8) Mutlu, Erol. (2010). Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste Postmodernizmle birlikte tüketim olgusunun modernizmdeki üretim olgusu ile yer değiştirmesine bağlı olarak tüketimin üretime daha çok baskın gelmesi ve sosyal bir gösterge olarak gittikçe önem kazandığı, postmodernizmin tüketici hedef kitlesinin sembolik anlam ve imajları, bir taraftan kimlik ve sosyal statü göstergeleri için hızla tüketirken; diğer taraftan kendine ilişkin (toplum tarafından) algılanılmasını istediği değerleri üreten bir tüketici özelliği oluşturduğu konusunda bilinçlenmesi, artık imajların bir ürünü ya da bir reklâmı temsil etmek için var olmadıkları; tersine, bir endüstriyel ya da grafik ürünün, yalnızca imajların üretimi ve benimsetilmesi için tasarlandıklarının farkına varılması, metanın imajlaştırılması yerine, imajın metalaştırılması, sembolik anlamlar, ideolojiler ve temsillerin postmodernite kültürünün tüketicisi için kurgulanıldığının vurgulanması ve konvansiyonel yaklaşımların geçerliliğini yitirdiğinin bilinmesi anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma ve dersin tanıtımı Literatür hazırlığı
2.Tüketim, üretim, alıcı, tüketici, kültür, tüketim kültürü, tüketici kitle, modernizm, modernite, modern tüketici, modernizmin tarihçesi, postmodernism, postmodern kültür ve postmodern tüketici, tasarruf, ihtiyaç Sunum, tartışma
3.Tüketim, üretim, alıcı, tüketici, kültür, tüketim kültürü, tüketici kitle, modernizm, modernite, modern tüketici, modernizmin tarihçesi, postmodernism, postmodern kültür ve postmodern tüketici, tasarruf, ihtiyaç Sunum, tartışma
4.Tüketici davranışlarının pazarlama ve satın almadaki önemi, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi İlişkisi Tartışma, araştırma, inceleme
5.Tüketim, üretim, alıcı, tüketici, kültür, tüketim kültürü, tüketici kitle, modernizm, modernite, modern tüketici, modernizmin tarihçesi, postmodernism, postmodern kültür ve postmodern tüketici Tartışma, araştırma, inceleme
6.Tüketici davranışlarını yönlendirmede psiokoljik ve sosyo kültürel etkenler Tartışma, araştırma, inceleme
7.Tüketici davranışlarını yönlendirmede psiokoljik ve sosyo kültürel etkenler Tartışma, araştırma, inceleme
8.Tüketici davranışlarını yönlendirmede psiokoljik ve sosyo kültürel etkenler Tartışma, araştırma, inceleme
9.Ara sınav
10.Toplumsal sınıf, yaşam tarzı, hazsal tüketim, sembolik tüketim, faydacı tüketim, marka imajı Tartışma, araştırma, inceleme
11.Toplumsal sınıf, yaşam tarzı, hazsal tüketim, sembolik tüketim, faydacı tüketim, marka imajı Tartışma, araştırma, inceleme
12.Gramsci, Stuart Hall, ideoloji ve hegemonya, reklam ve ideoloji, tüketim toplumu ideolojisi, Horkheimer ve Adorno: Kültür endüstrisi Tartışma, araştırma, inceleme
13.Kültür endüstrisi, tüketici davranışları, tüketim toplumu ideolojisi ve reklamlarla ideoloji kapsamında reklam analizi Tartışma, araştırma, inceleme
14.Kültür endüstrisi, tüketici davranışları, tüketim toplumu ideolojisi ve reklamlarla ideoloji kapsamında reklam analizine devam edilmesi, döneme ilişkin genel bir tekrar ve değerlendirme yapılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım1440
Toplam620
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6318
Okuma1010100
Toplam188