Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GİTY616 Deneysel Tipografi 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
In this lesson, comprehensive narration about the correct and effective use of typography will be explained by supporting with multiple visuals, arrangement of typographic elements to form a coherent whole, study of forms that can provide expression of emotions and thoughts with symbols and texts, typographic composition, structural relations in writing, evaluation of typographic elements in a composition to make application studies about typographic roles, headings and headings, secondary headings, picture subtitles, signatures and other typographic roles and to make experimental typography applications.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ali TOMAK, Assoc. Prof. Dr. Ali SEYLAN, Asst. Prof. Dr. Tarık YAZAR,
Öğrenme Çıktıları
  1. Tasarım içerisinde tipografik unsurların hiyerarşik düzenlemesini kavrar.
  2. Deneysel tipografi çalışmaları planlayabilir ve yapabilir.
  3. Tipografik düzenleme ile gazete, dergi, afiş ve web arayüz çalışmaları gibi görsel iletişim tasarımı alanıyla ilgili çalışmaları yapabilir.
  4. Belirli amaçlara uygun özgün yazı karakterlerini kavrar.
  5. Farklı alanlarda tipografinin kullanım alanlarına yönelik farklı çalışmalar yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Gonzales, D. (2012). Typography : Graphic Design İn Context, London.
2. Sarıkavak, Namık Kemal, (2014). Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, İstanbul.
3. Sarıkavak, Namık Kemal, (2004). Çağdaş Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara.
4. Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 1, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara.
5. Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 2, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara,
6. Becer, Emre, (2010). Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitabevi, Ankara.
7. Carter, Rob, Ben Day, Philiph Meggs, (2007). Typographic Design: Form And Communication, John Wiley & Sons Inc. Canada.
8. Frıedl, Friedrich Nicolaus Ott, Bernard Steın, Könemann, (2000). Typography When Who How, Köln.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Examination of typography and corporate identity, examination of various fonts, selection of the right font character for the message, comparison of today's typographic understanding and previous works, posters, magazines, newspapers etc. for the usage areas of typography. Discussing the thoughts of making typographic designs and examining application examples, creating applications such as making application studies using all the possibilities of a concept or topic typographic objects, and creating applications such as experimental typography studies.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tipografi’de kullanılan temel terimler, Tipografi’nin grafik tasarım ürünlerindeki önemi ve işlevinin anlatımı, Tipografinin ve kaligrafinin grafik tasarım uygulamalarında doğru ve etkili kullanımına ilişkin görsellerin incelenmesi.
2.Tipografi ve kurumsal kimlik incelemelerinin yapılması, Tipografinin grafik tasarımdaki kullanım alanlarının örneklenerek anlatılması.
3.Günümüzün tipografik anlayışı ve önceki çalışmaların karşılaştırılmalı olarak incelenmesi.
4.Tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve uygulama örneklerinin incelenmesi,
5.Tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve gazete/dergi sayfası tasarım uygulamasının gerçekleştirilmesi.
6.Tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve gazete/dergi sayfası tasarım uygulamalarına devam.
7.Bir kavram ya da konunun, tipografik ögelerin tüm imkanlarının kullanılmasıyla, tipografinin kullanım alanlarına yönelik (afiş, kitap, dergi, kurumsal kimlik vb.) özgün ve yaratıcı uygulama çalışmalarının yapılması,
8.Bir kavram ya da konunun, tipografik ögelerin tüm imkanlarının kullanılmasıyla, tipografinin kullanım alanlarına yönelik (afiş, kitap, dergi, kurumsal kimlik vb.) özgün ve yaratıcı uygulama çalışmalarına devam.
9.Ara Sınav
10.Deneysel tipografi çalışmalarının yapılması.
11.Deneysel tipografi çalışmalarının yapılması.
12.Kullanım alanlarına yönelik deneysel tipografi çalışmalarının yapılması.
13.Kullanım alanlarına yönelik deneysel tipografi çalışmalarının yapılması.
14.İmza karakterinde özgün, dikkat çekici, dinamik kişisel yazı uygulamalarının yapılması ve genel değerlendirme.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik13226
Proje Hazırlama5210
Proje Sunma13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13226
Ev Ödevi13226
Toplam188